Warunki stawiane przez potencjalnych kandydatów

Stały niedobór kandydatów do pracy powoduje, że osoby biorące udział w rekrutacji często stawiają trudne do zaakceptowania przez potencjalnego pracodawcę oczekiwania, które odbiegają od Polskich realiów, czy też są nieadekwatne do posiadanych przez kandydatów kompetencji.

Pomimo zaistniałych na rynku pracy zmian i ogólnej tendencji w kierunku kreowania przez samym kandydatów swojego miejsca pracy oraz warunków, na których są oni zatrudniani warto pamiętać, że nadal jedną z najbardziej cenionych kompetencji jest motywacja do pracy. Ponadto wzajemny szacunek jest podstawą wszystkich kontaktów, w tym również kontaktów z firmą konsultingową, czy potencjalnym pracodawcą, nawet, jeśli w danym momencie firmy te w naszym mniemaniu nie mają nam do zaoferowania nic ciekawego. Decydując się na udział w konkretnej rekrutacji, czy też już na etapie dokonywania ustaleń dotyczących zatrudnienia u przyszłego pracodawcy warto również dobrze zastanowić się nad naszymi oczekiwaniami i atrakcyjnością danej oferty. Jedną z nagminnych praktyk kandydatów
w ostatnim czasie stało się, bowiem wycofywanie z procesu rekrutacji na końcowym jej etapie, tuż przed spotkaniem z potencjalnym pracodawcą, lub, co gorsza już po złożonej deklaracji o podjęciu pracy czy podpisaniu umowy. Takie zachowanie stawia nas w złym świetle – osoby niewiarygodnej, niezdecydowanej, ale przede wszystkim nie szanującej czasu poświęconego nam przez innych. Warto spróbować postawić się w sytuacji przyszłego pracodawcy, który często oczekuje na nowego pracownika kilka tygodni lub miesięcy.
W kontakcie zarówno z firmą doradczą, jak i potencjalnym pracodawcą warto pamiętać by nie palić za sobą przysłowiowych” mostów”. Ponieważ być może w przyszłości będziemy zainteresowani nawiązaniem współpracy z tą, czy inną firmą, a złe wrażenie pozostawione przy pierwszym kontakcie może rzutować na osiągnięcie sukcesu w późniejszym czasie.

 

You may also like...