Motywacja do pracy – poznanie siebie kluczem

Jako że pytanie o motywację do pracy często pojawia się w rozmowach rekrutacyjnych, warto wcześniej przemyśleć odpowiedź. Może ona bowiem zaważyć na ostatecznym wyniku rekrutacji. Z punktu widzenia pracodawcy wiedza o tym, co motywuje pracownika jest kluczowa, jeśli chodzi o perspektywy zatrzymania go w firmie na dłużej. Pierwszym krokiem do udzielenia właściwej odpowiedzi będzie poznanie siebie.

poznanie siebie

Motywacja to nie tylko wynagrodzenie

Dla ludzi dopiero rozpoczynających karierę zawodową pytanie o motywację może się wydać śmieszne i bez znaczenia. Oczywistą wydaje się im bowiem odpowiedź, że pracuje się dla pieniędzy. Wynika to po części z braku doświadczenia i związanej z tym niskiej samoświadomości, jeśli chodzi o wewnętrzne poczucie satysfakcji i szczęścia. Tymczasem po kilku latach pracy jedynie dla wynagrodzenia, pracownik zaczyna odczuwać znużenie codziennymi obowiązkami, lub wręcz ich nienawidzi. To z kolei prowadzi do wypalenia. 

Oczywiście sprawiedliwa płaca jest niezmiernie ważna. Pieniądze za pracę powinny zaspokajać nie tylko podstawowe potrzeby człowieka, ale również pomagać w realizacji życiowych celów. By jednak poczuć satysfakcję i do pracy chodzić nie z przymusu i przykrego obowiązku, potrzebujemy także innych motywatorów. Żeby je poznać, musimy zajrzeć w głąb siebie i zastanowić się, co najbardziej lubimy robić, jakie są nasze mocne i słabe strony. Bez wiedzy o swoich predyspozycjach i pragnieniach, nie będziemy w stanie świadomie odpowiedzieć na pytanie o naszą motywację.

W jaki sposób poznać siebie?

Taka głęboka autorefleksja nie jest wcale łatwa, dla wielu osób wręcz trudna do wyobrażenia. Na początku warto więc skorzystać z narzędzi takich jak np. specjalistyczne testy osobowości. Przy czym kluczowym słowem przy wyborze odpowiedniego testu będzie właśnie “specjalistyczne”.  Internet jest bowiem zapełniony darmowymi testami, niestety najczęściej mało rzetelnymi, a nierzadko nawet nie mającymi nic wspólnego z psychologią. 

Z pewnością wartym polecenia będzie test instytutu Gallupa CliftonStrengths. W wersji podstawowej tego narzędzie otrzymamy informacje o naszych pięciu najmocniejszych cechach/atutach, natomiast jeśli chcemy pogłębić introspekcję, możemy wykupić pełny raport. Wtedy dowiemy się też między innymi, jakie nasze cechy wymagają poprawy.

Kolejną opcją, z której możemy skorzystać jest doradztwo personalne. Ten rodzaj pomocy oferują m.in. biura kariery na uczelniach, urzędy pracy, czy też wyspecjalizowane w tym zakresie agencje. Spotkania z profesjonalnymi doradcami prowadzą do odkrycia naszych predyspozycji i zaplanowania indywidualnej ścieżki kariery.

Narzędziami z wyższej półki są sesje Assessment Centre i Development Centre. Pierwsze z nich stosują firmy w trakcie rekrutacji pracowników. Drugie z kolei pomaga odkryć potencjał osób już zatrudnionych. Uczestnicy obu sesji stają przed szeregiem wyzwań, wykonując w ciągu kilku lub kilkunastu godzin zadania odzwierciedlające standardowe obowiązki na danym stanowisku pracy. Choć udział w Assessment i Development Center bywa stresujący, żadne inne narzędzie nie daje równie pełnego obrazu mocnych i słabych stron pracownika.  

W zrozumieniu siebie pomaga również stawianie sobie nowych wyzwań i próbowanie różnych rzeczy. Chodzi mianowicie o wszelkiego rodzaju kursy, szkolenia, czy niestandardowe zadania. Różnorodność wyzwań, jak nic innego, przyczynia się do zdobycia doświadczenia oraz wiedzy o samym sobie. 

You may also like...