Komunikacja w pracy – wyzwania i rozwiązania

Bez wątpienia właściwa komunikacja w środowisku zawodowym to podstawa sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jeśli przepływ informacji jest utrudniony, jakość pracy spada. To oczywiście budzi frustrację kadr i wpływa na atmosferę w firmie. A w przypadku, kiedy zaburzenia w komunikacji pojawiają się nagminnie, pracownicy często decydują się na zmianę zatrudnienia.   

Rola komunikacji wewnętrznej

komunikacja

Przede wszystkim każdy pracownik, żeby odpowiednio wykonywać swoje obowiązki powinien posiadać wszystkie potrzebne do tego informacje. Tak samo w przypadku organizacji firmowych wydarzeń, czy przy wprowadzaniu nowych procedur, kadry powinny o nich wiedzieć z wyprzedzeniem. W przeciwnym razie poziom zaufania do pracodawcy natychmiast ulega poważnemu obniżeniu. Co za tym idzie – spodziewać się też można zwiększonej fluktuacji pracowników. Rola poprawnej komunikacji jest zatem bardzo istotna. I to zarówno na linii firma – pracownik, jak i wewnątrz zespołu. Zwłaszcza ta ostatnia szczególnie mocno ucierpiała z powodu pandemii. Powszechny obecnie home office lub hybrydowy model pracy uniemożliwiły spotkania i rozmowy twarzą w twarz, co, siłą rzeczy, przekłada się na słabszy przepływ informacji. Ciężej też w takich warunkach budować relacje między managerem a zespołem. Na szczęście istnieją sposoby na przezwyciężenie tych utrudnień, a świadome organizacje robią wszystko, by dostosować komunikację do nowych wymagających warunków.

Kultura organizacyjna i nowe technologie na pomoc

Odpowiednie ułożenie komunikacji wewnętrznej tak, by zarówno przepływ informacji, jak i relacje między współpracownikami zostały utrzymane, również w czasach pandemii jest możliwe. Pomagają w tym z pewnością nowe technologie i komunikatory takie jak Slack, czy Microsoft Teams. Dzięki nim pracownicy mogą rozmawiać w czasie rzeczywistym na czacie lub korzystając z bezpośredniego połączenie z kamerką. Uzyskujemy w ten sposób doskonały substytut rozmowy twarzą w twarz. Drugim, jeszcze ważniejszym, filarem poprawnej komunikacji jest odpowiednia kultura organizacyjna, sprzyjająca tego typu rozwiązaniom. Warto też pamiętać o roli innych mediów w prawidłowym przepływie informacji. Mowa tutaj o firmowym blogu i social mediach, na których na bieżąco można publikować najważniejsze newsy. Wszystkie sposoby okażą dobre, jeśli nie będą źródłem chaosu, a całość komunikacji zostanie odpowiednio zaprojektowana i przejrzysta. Z kolei w przypadku, kiedy mamy jakiekolwiek wątpliwości co do skuteczności naszej komunikacji, możemy skorzystać z usług doświadczonej agencji doradztwa personalnego. Specjaliści przeprowadzą audyt, a następnie rozwieją wątpliwości albo zaproponują działania naprawcze.   

Utrudniona rekrutacja pracowników

Pandemia utrudniła nie tylko komunikację wewnętrzną, ale także inne procesy. Wśród nich, jako jeden z najbardziej priorytetowych należy wymienić rekrutację pracowników. Większość rozmów o pracę, jak można się domyślić, przeniosła się do świata wirtualnego. W momencie, kiedy rekruter powinien ocenić kompetencje miękkie kandydata, wywiad w trybie zdalnym niemal to uniemożliwia. Podczas spotkania twarzą w twarz można obserwować gestykulację, emocje, reakcje na sytuacje stresowe. Rozmowa online mocno ogranicza podobną weryfikację. W tym przypadku nic zatem nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. 

Coraz bardziej powszechny brak prawdziwych relacji między ludźmi, który pandemia jeszcze pogłębia, wynika przede wszystkim z ograniczenia bezpośredniej komunikacji za sprawą wszechobecnych nowych technologii. Kwestię tę uzmysławia święto ustanowione na 17 grudnia, czyli Ogólnopolski Dzień Rozmów Twarzą w Twarz. 

You may also like...