Motywacja i znaczenie celu

Żadna firma nie ma szans na sukces, jeśli ludzie w niej pracujący nie są odpowiednio zmotywowani. Motywacja jest istotna również z punktu widzenia pracownika. Bez niej nie będzie bowiem odczuwał satysfakcji, a jego zaangażowanie drastycznie zmaleje. Co powoduje demotywację? I odwrotnie – skąd bierze się motywacja?

motywacja

Przyczyny braku motywacji

Z doświadczenia specjalistów z agencji doradztwa personalnego na co dzień zajmujących się m.in. badaniem satysfakcji pracowników wynika, że czynników demotywujących jest co najmniej kilka. 

Najczęściej wskazuje się zbyt niskie wynagrodzenie w stosunku do średniej rynkowej. Pracownik wynagradzany nieadekwatnie czuje się niedoceniany, a to oczywiście przekłada się na jego chęci do pracy. Oprócz finansowego niebagatelną rolę odgrywa również docenienie w postaci feedbacku od przełożonych. Jeśli informacja zwrotna jest jednowymiarowa, przybiera tylko formę krytyki i wytykania błędów, a pochwał brak, możemy zapomnieć o motywacji. Szef może też skutecznie odebrać chęci do pracy poprzez stawianie nieosiągalnych celów, czy ciągłą kontrolę. W tym miejscu warto podkreślić, jak ważną rolę odgrywa profesjonalna rekrutacja managerów i zatrudnianie na stanowiska kierownicze osób, które posiadają odpowiednie kompetencje do zarządzania ludźmi. Czynnik ludzki nie sprowadza się jednak tylko do szefa. Nieprzyjazną atmosferę mogą bowiem stworzyć również źle dobrani współpracownicy.

Przejawy demotywacji

Jak już wspomnieliśmy brak motywacji objawia się najczęściej w postaci niezaangażowania. Ono z kolei przekłada się na słabsze wyniki. Dużo większe szkody wyrządza jednak inna forma demotywacji. Pracownicy nią dotknięci nie dość, że otwarcie pokazują swoje niezadowolenie, to jeszcze deprecjonują wysiłek innych. Powoduje to powstanie istnej demotywującej lawiny, która zgarnia kolejnych członków zespołu.

Jako że pasywność wynikająca z braku motywacji jest zaraźliwa i może się negatywnie odbić na całej firmie, powinna zostać odpowiednio wcześnie zuważona. Wtedy bowiem można jej możliwie szybko zaradzić. Najlepszym narzędziem do wykrywania pierwszych oznak niezadowolenia jest badanie satysfakcji pracowników. Pozwala ono zidentyfikować czynniki demotywujące zespół i wskazuje kierunek działań zapobiegawczych.

Znaczenie celu

Warto pamiętać, że ludzi motywują różne rzeczy. Dla jednych istotne będą przede wszystkim pieniądze, dla innych ważniejsza okaże się przyjazna atmosfera i możliwość rozwoju. Może się nawet okazać, że co pracownik, to inna motywacja do pracy. Jednak istnieje związek pomiędzy wszystkimi wymienionymi motywatorami – mianowicie ich pochodzenie z zewnątrz. Tymczasem badania psychologiczne jasno wskazują, że prawdziwa motywacja powinna wypływać z wnętrza danej osoby. Chodzi o poczucie celowości pracy i sensu działań. Oczywiście dla każdego pracownika cel też będzie oznaczał co innego. Cele mogą być bardziej lub mniej ambitne, ważne, żeby je mieć. Dostrzegając sens w swojej pracy i przyświecający jej określony cel, pracownicy są bardziej zadowoleni i zaangażowani, przez co osiągają też lepsze wyniki i działają motywująco na resztę zespołu. A to, jak można się domyślić, przekłada się na bezpośrednio na sukces całego przedsiębiorstwa.    

You may also like...