Ocena okresowa – jak się przygotować?

Dzięki okresowej ocenie pracodawca ma okazję zweryfikować, czy pracownik w sposób efektywny realizuje powierzone mu zadania, a także w jaki sposób przyczynia się do rozwoju firmy. Ocena okresowa przynosi jednak korzyści nie tylko pracodawcy. To także cenna informacja zwrotna dla pracownika. Dzięki niej dowiaduje się, na ile podejmowane przez niego działania są skuteczne. Rozmowa z przełożonym jest okazją do podsumowań oraz do zaplanowania kolejnych kroków na ścieżce kariery. 

Istota oceny okresowej i jej cele

W jaki sposób przygotować się do oceny okresowej? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, należy zastanowić się, czym właściwie jest ocena okresowa i w jakim celu się ją przeprowadza. Sam proces oceniania składa się z dwóch części. Pierwszą z nich jest ankieta, która pozwala na zebranie kompleksowych informacji o pracowniku od jego podwładnych, współpracowników i klientów. Wypełnić może ją jednak także sam pracownik oraz jego przełożony. Drugą część stanowi rozmowa z managerem. Tak przeprowadzona ocena na ma celu ustalenie mocnych i słabych stron pracowników a także zaplanowanie dalszych działań w rozwoju ich kariery. 

Przygotowanie do rozmowy

Przed przystąpieniem do rozmowy okresowej przywołaj w pamięci wszystkie trudne sytuacje, z którymi przyszło ci się zmierzyć w pracy. Odpowiedz sobie na pytania: czego cię nauczyły? Jakie wnioski udało ci się z nich wyciągnąć? Czy z perspektywy czasu dostrzegasz także inne rozwiązania? Przemyśl też, jakie kompetencje miękkie i umiejętności udało ci się rozwinąć w ostatnim czasie. Gdzie się widzisz za kilka lat? Zastanów się nad tymi kwestiami, by w czasie rozmowy w sposób rzeczowy i spokojny przedstawić swój punkt widzenia przełożonym. 

Agata Broś, Senior Project Manager w firmie doradztwa personalnego Advisory Group TEST Human Resources podkreśla: 

Na początku pomyśl o swojej pracy – odpowiedz sobie na pytania, co udało Ci się osiągnąć, jakie postępy poczyniłeś względem poprzedniej oceny okresowej oraz jak wywiązałeś się z założonych celów. Wypisz swoje mocne strony. Określ jakie realne zyski i korzyści odnosi firma dzięki Twojej pracy. Wypisz swoje najważniejsze sukcesy. Poprzyj swoje tezy argumentami – najlepiej jest oprzeć się o twarde dane, tzn. pokaż konkretne wyniki liczbowe, które świadczą o Twoich osiągnięciach. Zastanów się też czy angażowałeś się w dodatkowe inicjatywy, czy byłeś aktywny i chętny do działania, czy Twoje pomysły zostały wdrożone w życie i jakie były ich rezultaty. Takie dodatkowe aktywności zawsze są mile widziane w organizacji i robią wrażenie na przełożonym.

Słabe strony przekuć w mocne

Kolejną kwestią do przemyślenia są twoje słabe strony. Postaraj się zidentyfikować te obszary, które wymagają poprawy. Zastanów się, w jaki sposób możesz nad nimi pracować. Ustal wstępny plan działania, który pozwoli ci osiągnąć zamierzony cel. Jeśli uporządkujesz te kwestie odpowiednio wcześniej, podczas oceny będziesz w stanie odeprzeć ewentualną krytykę i uniknąć sytuacji, w której nie wiesz, jak odpowiedzieć na postawione pytania. Temat swoich niedociągnięć postaraj się poruszyć w samym środku rozmowy. Według badań psychologów najlepiej zapamiętujemy to wszystko, co działo się na początku oraz na końcu spotkania. Dzięki temu na pierwszy plan wysuną się przede wszystkim twoje sukcesy i mocne strony. 

Korzyści

Jakie korzyści daje ci przygotowanie się do oceny okresowej? Świadomość odpowiedniego przygotowania pozwoli ci przede wszystkim zminimalizować stres, który zwykle towarzyszy pracownikom w trakcie rozmowy. Ponadto pozytywne przejście oceny może przyczynić się do ewentualnego awansu lub podwyżki wynagrodzenia, o którą ubiegasz się od dłuższego czasu. 

Pamiętaj, że ocena okresowa jest narzędziem przynoszącym korzyści nie tylko pracodawcy, ale także pracownikom. Proces oceniania i weryfikacji swoich umiejętności potraktuj zatem jako okazję do rozwoju i przemyślenia planów na przyszłość oraz związanych z nimi dalszych działań. Wykaż się otwartą postawą. Miej gotowość na przyjęcie feedbacku i jednocześnie postaraj się odnieść do niego w sposób konstruktywny i przemyślany. Pozytywne nastawienie może okazać się twoim kluczem do sukcesu. 

You may also like...