Opinie pracowników na wagę złota

Nie bez powodu przyjęło się uważać, że pracownik  szczęśliwy to pracownik efektywny i wydajny. Nie dziwi więc fakt, że firmy wsłuchują się w głos ”ludu” i dostrzegają zalety płynące z ich obserwacji. Prawidłowa identyfikacja potrzeb i istotnych dla nich kwestii jest ważna z punktu widzenia każdego managera i zarządu. Poznanie rzeczywistych oczekiwań daje bowiem możliwość sprawdzenia, jaki jest stosunek pracowników do organizacji, a pośrednio może wpłynąć na ograniczenie fluktuacji kadr.

Cykliczne badania satysfakcji

Jednym ze sprawdzonych sposobów na poznanie tych wszystkich kwestii jest badanie satysfakcji pracowników. Choć z pozoru jego organizacja wydaje się prosta, to, aby osiągnęło spodziewane efekty, musi zostać przygotowane i zaplanowane zgodnie ze sztuką.

Żeby badanie satysfakcji miało sens, należy je przeprowadzać cyklicznie i to najlepiej w równych odstępach czasu. W praktyce zalecane odstępy to 3-6 miesięcy i chodzi tu głównie o czas potrzebny na wdrożenie zmian. Cykliczność pozwala też na porównywanie efektów i analizę wdrożonych procesów naprawczych.

Jak przygotować badanie?

To, co kluczowe przy wszelkiego rodzaju badaniach, to poczucie bezpieczeństwa i anonimowości. Eliminacja strachu przed konsekwencjami i ostracyzmem pozwoli na uzyskanie miarodajnych wyników. Ważne, aby pracownicy czuli, że mogą bez obaw odpowiedzieć na każde pytanie, zachowując przy tym całkowitą anonimowość. Pomoże w tym dobra komunikacja, która powinna uzmysłowić jaki jest sens badania. Pracownicy muszą wiedzieć, że chodzi o wspólne dobro, a ich feedback ma kluczowe znaczenie.

Żeby ułatwić sam proces odpowiedzi, należy unikać pytań zamkniętych. Znacznie lepiej sprawdzają się pytania otwarte, które pozwalają poznać rzeczywistą opinię i dadzą do zrozumienia, że ich zdanie się liczy. Jeśli już jednak stosujemy pytania zamknięte, to należy zastosować liczbową skalę ocen, która ułatwi interpretację wyników. Co więcej, taką skalę trzeba dokładnie wytłumaczyć pracownikom przed właściwym badaniem. Należy też jasno zidentyfikować obszary poddane badaniu i na każdy z nich musi przypadać więcej niż jedno pytanie. 

Na koniec można dodać, że im lepiej przygotujemy się do badania satysfakcji, tym lepsze efekty uzyskamy. Musimy też liczyć na pracowników i dobrą komunikację z nimi, bo to przecież feedback od nich ma tutaj największe znaczenie.

You may also like...