Pojawia się i znika… Jak sobie radzić z fluktuacją pracowników

Fluktuacja kadr to zjawisko, które w dzisiejszych czasach jest szczególnie dotkliwe dla pracodawców. Nie dziwi specjalnie w dobie rynku pracownika fakt, że sześciu spośród dziesięciu specjalistów aktywnie poszukuje nowego zatrudnienia. Fluktuacja nasila się szczególnie tam, gdzie konkurencja jest największa, a pracodawcy muszą wręcz zabiegać o pracowników. Dotyczy to głównie branży IT, finansów, ale też obsługi klienta i generalnie sektora BPO/SCC.Jedne z najnowszych badań przeprowadzonych na dużej grupie respondentów pokazują, że aż 63 % specjalistów szuka nowej pracy, a aż 84 % jest otwarta na nowe oferty i ciekawe propozycje.

Wbrew pozorom wspomniana tendencja nie jest postrzegana jako zagrożenie dla dużych firm, które są świadome działania rynku pracy i zmian jakie na nim zachodzą. Wiele z nich widzi w tym wręcz szansę na dynamiczny wzrost zatrudnienia i rozwój biznesu powodowany akwizycją nowych talentów. Tym bardziej że wysoka migracja pracowników jest zazwyczaj skorelowana z dobrą sytuacją gospodarczą. Taka rotacja, czyli odchodzenie bardziej doświadczonych i rekrutacja nowych specjalistów niesie jednak za sobą sporo wyzwań dla działów HR. Przy zbyt dużej skali zjawiska, sam proces wdrażania i szkolenia oraz stworzenia idealnych warunków integracji okazuje się bowiem nie lada wyzwaniem.

Mówiąc o migracji warto wspomnieć o jeszcze jednym zjawisku. Mianowcie powrocie do “starego” pracodawcy. Często jest to spowodowane sentymentami albo też konfrontacją oczekiwań wobec nowego pracodawcy z twardą rzeczywistością. Pracodawcy na ogół nie robią powracającym “skoczkom” problemów, dlatego pracownicy zawsze powinni pamiętać o “niepaleniu za sobą mostów”.

Przyjrzyjmy się jednak bliżej zjawisku migracji specjalistów, a konkretniej motywacji, która nimi kieruje. Jak łatwo się domyśleć zdecydowana większość zmienia pracodawcę w poszukiwaniu lepszych zarobków – jest to aż siedmiu na dziesięciu badanych. Ponad połowa szuka szans rozwoju i awansu (54%), a prawie tyle samo (49%) zmienia pracę z względu na to, że są niedoceniani. Patrząc z drugiej strony, specjaliści, którzy chcą pozostać w firmie kierują się sentymentami i dobrą atmosferą w zespole (53%), jedna trzecia jest po prostu zadowolona z zarobków i nie szuka lepszych warunków zatrudnienia. Warto też dodać, że połowa respondentów obawia się zmiany pracy sądząc, że taka rotacja będzie źle postrzegana przez przyszłych pracodawców. Można też wspomnieć o tym, że pomimo tego, że większość specjalistów szuka większych zarobków wielu patrzy też perspektywicznie i wybiera korzyści długoterminowe, takie jak możliwość rozwoju własnych kompetencji, wyzwania gwarantujące rozwój oraz benefity, takie jak opcje na akcje.

Jak widać duża rotacja pracowników stawia przed organizacjami sporo wyzwań i tylko te, które w pełni rozumieją ich motywację i trafnie określają potrzeby skorzystają na takiej sytuacji. W sukurs przychodzą wtedy fachowe działy HR, które potrafią poprawić komunikację, zebrać odpowiedni feedback i elastycznie dopasować ofertę i warunki dla aktualnych i przyszłych pracowników.

You may also like...