Poziom satysfakcji pracowników

Bezsprzecznie jednym z najcenniejszych zasobów decydujących o sukcesie przedsiębiorstwa jest jego personel. Aby jednak pracownicy przyczyniali się do wzrostu przedsiębiorstwa, potrzebują motywacji. Motywacja i zaangażowanie w działania organizacji zależą bezpośrednio od stopnia zadowolenia z wykonywanej pracy. Zatem w jaki sposób możemy podnieść poziom satysfakcji w zespole? Jak możemy taki wskaźnik mierzyć? 

pracownik

Satysfakcja – skąd się bierze?

Na początku należy zaznaczyć, że odczuwanie satysfakcji jest sprawą bardzo indywidualną. Z powodzeniem jednak można określić pewne współczynniki, które dotyczą znacznej większość ludzi. Są to: 

  • Czynniki organizacyjne – wynikają z wykonywanej pracy np. wynagrodzenie, zakres obowiązków, szansa rozwoju lub awansu, stabilność zatrudnienia czy model zarządzania.
  • Aspekty społeczne – wiążą się z relacjami i atmosferą w miejscu pracy, a także relacjami z klientami. 
  • Czynniki osobiste – opisują cechy indywidualne pracownika takie jak wiek, płeć, rasa, kompetencje, charakter, umiejętności, wykształcenie. 

W Badaniu Satysfakcji z Pracy udostępnionym w 2019 roku przez firmę Leanpassion najważniejszymi czynnikami mającymi wpływ na poziom satysfakcji pracowników okazały się dobra atmosfera pracy, osoba lidera i możliwość rozwoju. Zarobki uznano natomiast za mniej istotne – wymienione zostały dopiero na 4. miejscu.

Satysfakcja z wykonywanej pracy w dużej mierze zależy również od poziomu zadowolenia z życia osobistego i rodzinnego. Nie bez znaczenia pozostaje stan zdrowia, stabilność finansowa czy relacje z najbliższymi członkami rodziny. Im bardziej satysfakcjonujący jest nasz status społeczno-materialny, tym większe zadowolenie z życia zawodowego. 

Badanie satysfakcji pracowników

Badanie Satysfakcji Pracowników przeprowadza najczęściej agencja doradztwa personalnego. Zazwyczaj ma ono formę ankiety zawierającej pytania na temat różnych aspektów działalności firmy. Udział w badaniu jest anonimowy, dzięki czemu pracownicy udzielają szczerych odpowiedzi bez obaw o ewentualne konsekwencje ze strony pracodawcy. Badanie Satysfakcji Pracowników pozwala podjąć odpowiednie działania mające na celu poprawę tych segmentów, które zostały ocenione jako problematyczne i wpływające negatywnie na zadowolenie personelu. Dla osób decydujących o rozwoju firmy jest również pomocnym narzędziem do wyznaczania kierunku zmian. 

Szczęśliwi pracownicy

Z danych pochodzących z raportu Global Workforce Happiness Index wynika, że pracownikami, którzy mogą pochwalić się największym poziomem satysfakcji z wykonywanej pracy, są mieszkańcy Danii, Norwegii i Szwecji. Powodem, dla którego Skandynawowie cieszą się takim dobrostanem, jest między innymi panujący w tamtejszych krajach miękki styl zarządzania – charakterystyczny dla północnych kultur. Skandynawskie firmy dużą wagę przykładają do dbania o przyjazne relacje między współpracownikami, jasną komunikację oraz utrzymywanie tzw. work-life balance. 

Inwestycja w zwiększenie poziomu satysfakcji wśród pracowników niesie za sobą długofalowe korzyści nie tylko dla personelu, ale również dla pracodawcy i całego przedsiębiorstwa, zmniejszając wskaźnik flutkuacji kadr. Pierwszym krokiem na drodze do poprawy zadowolenia jest przeprowadzanie Badań Satysfakcji, drugim zaś implementacja działań zgodnych z przyjętą strategią. 

You may also like...