Onboarding zakończony sukcesem

Proces wdrożeniowy niesie za sobą szereg wyzwań, zarówno dla świeżo zatrudnionego pracownika, jak i dla pracodawcy. Osoba dołączająca do zespołu musi poznać nie tylko zakres swoich obowiązków, ale także kulturę organizacyjną firmy i relacje między pracownikami. Nierzadko podjęcie nowej pracy wiąże się też z obawami o odnalezienie się w nieznanej dotąd społeczności, czy sprostanie wymaganiom przełożonych. Aby onboarding pracownika zakończył się sukcesem oraz odbył w przyjaznej atmosferze, należy pamiętać o kilku istotnych zasadach. 

Opieka i szkolenia

W procesie wdrożeniowym istotne znaczenie ma zapewnienie nowemu członkowi zespołu wiedzy o samej firmie. O jej strukturze, panujących w niej zasadach i obowiązującej kulturze organizacyjnej. Kolejnym kluczowym punktem jest zapoznanie go z obowiązkami, które będzie pełnił na objętym stanowisku. Na tym etapie istotne jest zorganizowanie pracownikowi odpowiednich szkoleń merytorycznych. Niemniej istotne jest przydzielenie opiekuna, który będzie czuwał nad przebiegiem procesu wdrożeniowego, udzielał rad i pomocnych wskazówek przez pierwsze miesiące współpracy. 

Dostęp do zasobów

Osoba rozpoczynająca pracę w nowej firmie powinna uzyskać dostęp do jej zasobów przestrzennych oraz technicznych. Ważne, by nowy pracownik poznał swoje miejsce pracy. Nauczył się w nim poruszać, a także miał zapewnione wszelkie narzędzia, z których będzie korzystać, wykonując swoje obowiązki. Należy pamiętać o dostarczeniu mu komputera służbowego, kart dostępu do biura, wymaganych dostępów systemowych, jak również o przyznaniu służbowego maila i telefonu. Nowy członek zespołu powinien też wypełnić wszystkie niezbędne dokumenty i zostać poinformowany o systemie wynagrodzeń.

Budowanie relacji

Kolejnym istotnym warunkiem efektywnego onboardingu jest przedstawienie nowego pracownika pozostałym członkom zespołu oraz zapoznanie go z przełożonymi, liderem zespołu i managerem. Nawiązanie dobrych relacji i integracja z zespołem mają ogromny wpływ na przywiązanie pracownika do organizacji. Co za tym idzie – na zwiększenie jego zaangażowania, poziomu motywacji oraz zadowolenia z wykonywanej pracy.  

Odpowiednio przeprowadzony i sprawnie przebiegający proces wdrożeniowy może stać się kluczem do sukcesu pracownika i firmy. Skuteczny onboarding pozwala bowiem na szybką adaptację nowo zatrudnionej osoby. Daje jej możliwość odnalezienia się w strukturze firmy i nawiązania relacji z członkami zespołu. Takie działania z pewnością zaowocują zwiększeniem motywacji i efektywności pracownika. Jednocześnie zbudują w nim przywiązanie do firmy, wyrabiając przy tym przekonanie o podjęciu właściwej decyzji zawodowej. Co za tym idzie, dzięki właściwie przeprowadzonemu oboardingowi możemy zmniejszyć wskaźnik fluktuacji kadr.

You may also like...