Rekrutacja nie jest jednorazowym procesem – nie zniechęcaj kandydatów!

Sytuacja na rynku pracy nie jest łatwa. Coraz bardziej doskwiera brak kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach. Dlatego też rekrutacja nie powinna być prowadzona jedynie tu i teraz, na potrzeby konkretnego wakatu. Jest ona przecież świetną okazją do zebrania informacji o potencjalnych kandydatach na przyszłość. Stąd też nie można lekceważyć osób, których nie zatrudnimy. Wręcz przeciwnie, powinniśmy o nich dbać nie mniej niż o tych wybranych. Z każdym „sensownym” kandydatem powinniśmy zbudować odpowiednią relację.

W czasie rekrutacji nie raz zdarza się – i to nawet w przypadku tzw. kandydatów pasywnych – że ktoś kto wydawał się idealnym wypełnieniem wakatu, w czasie rozmowy kwalifikacyjnej traci w naszych oczach. Okazuje się bowiem, że owszem jest świetny, ale nie na stanowisko, które mamy do obsadzenia. Najgorsze, co można wtedy zrobić, to zbyć go zdawkowym „odezwiemy się telefonicznie”. Takim postępowaniem skutecznie zamykamy sobie drogę do ewentualnego zatrudnienia takiej osoby w przyszłości na stanowisko, na które rzeczywiście pasuje. Lepszą taktyką jest szczerość, a więc poinformowanie o tym, że posiadamy kandydatów o lepszych kwalifikacjach, ale że będziemy o nim pamiętać na przyszłość.

W przypadku kandydatów pasywnych istnieje jeszcze jedna ewentualność. Może się okazać, że w danym momencie nie są oni skorzy do zmiany pracodawcy. W tradycyjnym spojrzeniu taka rekrutacja jest porażką. Pamiętać jednak należy o tym, że tak naprawdę pozwala ona na zbudowanie bazy kompetentnych kandydatów. Ta zaś może się okazać żyłą złota w przyszłości, gdy dany kandydat będzie już gotów na zmianę. Dlatego też z takimi osobami warto pozostać w kontakcie i to nawet jeśli regularnie odrzucają przesyłane im oferty. Nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie ten odpowiedni moment, który pozwoli nam pozyskać wartościowego pracownika.

Dzięki kulturalnie przeprowadzonej rekrutacji budujemy też pozytywny wizerunek naszej firmy jako pracodawcy. Dzięki temu możemy liczyć na to, że będą się do nas zgłaszać osoby, które są wybredne w ofertach i nie zamierzają zatrudniać się w organizacjach, które mają złą reputację.

You may also like...