Zareklamuj siebie! Rzecz o dobrym CV – cz. II

Eksponuj ważne informacje!

Forma CV to jedno, zawartość – drugie. Są elementy bez których ten ważny dokument nie może się obejść. Jednym z nich są dane osobowe: a więc imię, nazwisko, adres zamieszkania i (co bardzo ważne), aktualny numer telefonu, pod którym jesteś dostępny. Jednym z „grzechów głównych” poprawnego CV jest zamieszczanie nieaktualnych informacji – niestety bywa, że numer telefonu kontaktowego jest albo nie aktualny, albo np. zawiera błąd, a przez to kontakt
z kandydatem jest niemożliwy. Również w dbałości o konkretne i ważne informacje, nie powinno się umieszczać informacji całkowicie zbędnych w procesie rekrutacji: imiona rodziców, nazwiska panieńskiego żony.

Dalszymi pozycjami, wymaganymi w CV, są kolejno: wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. W tym miejscu nadmienię o odpowiedniej chronologii  (uzależnionej od rodzaju CV) – najczęściej jednak stosuje się kolejność „od najaktualniejszego wydarzenia do najstarszego”. Opisując doświadczenie zawodowe zwrócę uwagę na to, że za wyjątkiem podania zajmowanego stanowiska dobrze jest krótko i zwięźle opisać zakres obowiązków, które były przypisane do danego stanowiska. Sama nazwa stanowisko tak naprawdę niewiele mówi. Dla przyszłego pracodawcy liczy się to, co w przeszłości kandydat wykonywał i za co był odpowiedzialny, a nie to, jak nazywało się zajmowane stanowisko. Stąd dobrą praktyką jest wymienić wszystkie istotne osiągnięcia z punktu widzenia posady,
o którą kandydat się stara – zrealizowane projekty, poprowadzone kampanie, przeprowadzane analizy itp.

Języki obce obecnie są już nie tyle atutem, co koniecznością – niemal w każdej ofercie pracy wymagany jest przynajmniej jeden język obcy. Samo wyszczególnienie języków, którymi włada kandydat, nie wystarcza. To co obok wylistowania języków powinno się znaleźć, to poziom ich znajomości. Najłatwiej jest wpisać posiadany certyfikat poświadczający znajomość na określonym poziomie. Jednakże, jeśli kandydat nie posiada certyfikatów to dobrze jest ten poziom określić samemu. Natomiast nie powinno się zawyżać własnych umiejętności, ani ich zaniżać. Jeśli oferta pracy zawiera w sobie wymóg znajomości danego języka, można spodziewać się weryfikacji tej umiejętności podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Tworząc CV kandydat powinien pamiętać by wynotować wszystkie programy komputerowe, które potrafi obsługiwać i które są istotne z punktu widzenia stanowiska, na które się ubiega.

Innymi ważnymi informacjami są odbyte kursy, szkolenia, praktyki czy staże.
Te fakty informują, że kandydat jest przedsiębiorczy, chce pogłębiać swoją wiedzę oraz szkolić się. Studenci i absolwenci powinni pamiętać o wszystkich organizacjach studenckich oraz kołach naukowych których byli członkami. Jest to o tyle istotne, że w przypadku braku doświadczenia zawodowego, ta aktywność może to zrekompensować.

W tym miejscu warto wspomnieć o często wymienianych zainteresowaniach. Jeśli kandydat chce pochwalić się czym zajmuje się najchętniej w czasie wolnym to, oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie. Tylko czy, obiektywnie, jest się czym chwalić? Czy może lepiej ominąć w ogóle tą pozycję i nic nie wpisywać? Standardowo spotyka się w tym miejscu takie pozycje jak: film, muzyka, dobra literatura / książka – czy to może zainteresować, czy też może sprawić wrażenie, że kandydat wpisał cokolwiek, byle tylko „coś” było. Jeśli kandydat faktycznie posiada hobby, którym się żywo interesuje, warto o tym wspomnieć. Może zamiast „książka” lepiej by było napisać „twórczość G. Marqueza i E. Mendozy” – jeśli tym faktycznie kandydat się pasjonuje.

Na koniec tej części, przypomnę jeszcze o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Niby mała rzecz, a istotna i jakże często pomijana.

Po napisaniu przeczytaj raz jeszcze

Mając już napisane CV należy jeszcze raz je przeanalizować i zastanowić się, czy wszystkie zawarte w nim informacje odpowiadają stanowisku pracy, o które się kandydat ubiega oraz czy któraś z informacji nie jest zbędna i mało istotna z punktu widzenia pracodawcy. Teraz trzeba jeszcze raz przejrzeć CV pod względem poprawności gramatycznej i w celu wyeliminowania literówek. Na koniec dobrze jest wydrukować CV, tak by już ostatecznie zobaczy jak wygląda „na papierze” i poddać je ostatecznej, krytycznej analizie.  Czy czcionka jest wyraźna i nie sprawia żadnych problemów przy odczytywaniu treści zawartych w CV? Czy wszystkie elementy składowe są na właściwym miejscu? Czy CV jest przejrzyste? Czy nie ma żadnych błędów? I ostatnie pytanie, czy gdybyś był osobą rekrutującą, czy twoje CV by Cię zainteresowało i przekonało, że jesteś odpowiednią osobą na dane stanowisko?

 Źródło: Adviosory Group TEST Human Resources

You may also like...