Rekrutacja zewnętrzna – kiedy pomoże konsultant?

Specjaliści zarządzania zasobami ludzkimi określają rekrutację jako priorytetową kwestię dla sprawnego funkcjonowania firmy. Rekrutacja zewnętrzna pozwala na wybór z większej puli talentów, niż w przypadku korzystania ze źródeł wewnętrznych. Pozyskiwanie pracowników z zewnątrz jest niezmiernie istotne, ponieważ wpływa – negatywnie bądź pozytywnie – na jakość zatrudnionego personelu. Osoby odpowiedzialne za rekrutację kształtują zatem jeden z najważniejszych zasobów przedsiębiorstwa.

W przypadku poszukiwania pracowników na zewnątrz firmy warto na wstępie przeanalizować następujące czynniki:
– znaczenie danego stanowiska dla działalności przedsiębiorstwa,
– dotychczasowe doświadczenia w rekrutacji na podobne stanowiska,
– stopień trudności w przypadku samodzielnego pozyskiwania pracowników
na dane stanowiska,
– czas przeznaczony na poszukiwania,
– wysokość środków finansowych przeznaczonych na dany proces rekrutacyjny.

Jeśli okaże się, iż osoba odpowiedzialna za sprawy personalne w danym przedsiębiorstwie samodzielnie nie będzie w stanie pozyskać pracownika na wakujące stanowisko, wówczas warto skorzystać z usług agencji doradztwa personalnego. Podejmując decyzję o pozyskiwaniu nowych pracowników za pośrednictwem agencji doradztwa personalnego trzeba wziąć pod uwagę relację kosztu usługi agencji do kosztów działań samodzielnych.
Bez względu na to, czy działania rekrutacyjne zleca się konsultantom doradztwa personalnego, czy prowadzi się samodzielne poszukiwania, powodzenie rekrutacji zależy w dużej mierze od właściwego opisu stanowiska i opracowania profilu idealnego kandydata. Wiedza psychologiczna konsultantów niejednokrotnie może okazać się przydatną już na etapie ustalania wymagań wobec kandydatów. Zdarza się, iż pracodawcy ustalają nadmiernie wysokie (lub przeciwnie: zaniżone) wymagania co do wykształcenia i umiejętności kandydata do pracy na wakującym stanowisku. Wówczas obiektywna ocena konsultanta może okazać się pomocną
we wspólnym sformułowaniu odpowiedniego profilu poszukiwanego kandydata.

Dotarcie do kandydatów o pożądanych kwalifikacjach stanowi nierzadko kłopot dla pracowników działów personalnych, zwłaszcza średnich i małych firm. Stopień trudności w poszukiwaniu i pozyskiwaniu pracownika zależy od rodzaju stanowiska, na którym wystąpił wakat. Im bardziej złożona i odpowiedzialna praca, tym trudniej znaleźć odpowiedniego kandydata. Wydłuża się wtedy okres poszukiwań i rosną związane z tym koszty. Obecnie, pomimo wysokiej stopy bezrobocia w Polsce, nie jest zawsze łatwo znaleźć pracownika o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Agencje doradztwa personalnego są angażowane w przeprowadzenie rekrutacji często wtedy, gdy poszukiwani są rzadcy na rynku pracy specjaliści. Zdarza się, iż konsultanci poszukują kandydatów na stanowiska jeszcze zajmowane, wówczas chodzi o zachowanie anonimowości pracodawcy w trakcie poszukiwań. Agencje doradztwa personalnego prowadzą nie tylko bezpośrednie poszukiwania pracowników, ale również korzystają z własnych baz danych kandydatów. To konsultanci zazwyczaj realizują kolejny, bardzo czasochłonny etap procedury rekrutacyjnej tj. selekcję. Proces selekcji dokonywany jest w oparciu o odpowiednio dobrany (pod kątem obsadzanego stanowiska) zestaw wyspecjalizowanych technik selekcyjnych. Bez wątpienia zlecanie procedury rekrutacyjnej na zewnątrz „odciąża” barki menedżerów personalnych. Ich zadaniem pozostaje wybór ostatecznego kandydata z kilku zaprezentowanych po przez agencję.

Powodzenie współpracy z agencją doradztwa personalnego w zakresie rekrutacji zewnętrznej w wysokim stopniu zależy od postawy samego zleceniodawcy. Powinien on zadbać o to, aby konsultant, który będzie przeprowadzał dla niego nabór i selekcję, posiadał wszelkie informacje niezbędne do profesjonalnego zaprezentowania kandydatom pracodawcy. W trakcie procesu rekrutacji to konsultant reprezentuje przedsiębiorstwo, do niego kandydaci kierują pytania i od niego oczekują rzetelnych i kompetentnych informacji, zarówno na temat oferowanego stanowiska, jak i przedsiębiorstwa. Im większa wiedza przekazywana jest konsultantom, tym większa jest szansa, że wybrani przez agencję kandydaci będą spełniali stawiane oczekiwania, zarówno od strony merytorycznej, jak
również interpersonalnej.

Źródło: Advisory Group TEST Human Resources

You may also like...