Rozpoczęły się pierwsze Europejskie Dni Pracodawcy

urząd pracyUrzędy pracy otwierają się nie tylko na bezrobotnych, lecz również na pracodawców. Wszystko po to, by oferta publicznych instytucji zatrudnienia i formy wsparcia zarejestrowanych osób bez pracy były bardziej dostosowane do wymagań rynku pracy.

Polskie wojewódzkie urzędy pracy należą do sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia. Zrzeszenie postanowiło po raz pierwszy zorganizować cykl spotkań i wydarzeń przeznaczonych wyłącznie dla przedsiębiorców, który zwiększy współpracę firm i urzędów pracy. W unijną inicjatywę zaangażowały się także polskie oddziały publicznych instytucji zatrudnienia.

Pierwsze Europejskie Dni Pracodawcy trwają od 4 do 15 kwietnia i odbywają się na dwóch poziomach: globalnym i lokalnym. Na poziomie europejskim sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia oraz dyrekcja generalna KE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego wydadzą komunikat prasowy dotyczący współpracy urzędów z pracodawcami. Oprócz tego w każdym kraju członkowskim publiczne służby zatrudnienia mają zorganizować wydarzenia i spotkania z pracodawcami w dowolnej formie.

W Polsce w akcję włączyły się wszystkie urzędy pracy na szczeblu wojewódzkim oraz ok. 140 powiatowych instytucji. W trakcie Europejskich Dni Pracodawcy zostaną zorganizowane targi i giełdy pracy, dni otwarte urzędów, spotkania z pracodawcami, wykłady, dyskusje, warsztaty, a także konsultacje z urzędnikami oraz kampanie informacyjne.

Warto sprawdzić, co w te dni zaplanowano w najbliższym urzędzie pracy. Dzięki takiej inicjatywie pracodawcy w przystępny sposób mogą zapoznać się z formami wsparcia, dotacji i refundacji podczas zatrudniania i tworzenia nowych miejsc pracy.

You may also like...