Jak znaleźć interesującą nas pracę?

Przedstawione poniżej informacje stanowić mają przybliżoną odpowiedź na wymienione w tytule pytanie, z którym często spotykamy się, przyjmując do naszej bazy danych aplikacje od osób poszukujących pracy.

Odpowiedź ta jest trudna do udzielenia, między innymi z tego względu, że jako firma doradztwa personalnego, nie: pośrednictwa pracy (pojęcia te, jak się okazuje, w dalszym ciągu bywają ze sobą mylone), nie koncentrujemy swoich działań na poszukiwaniu odpowiednich ofert pracy dla kandydatów, lecz na poszukiwaniu odpowiednich kandydatów dla firm, będących naszymi klientami.

Jakkolwiek, w związku z powyższym nie prowadzimy statystyk dotyczących naszej “skuteczności” w rozumieniu kandydatów poszukujących pracy – mamy nadzieję że poniższe informacje okażą się jednak przydatne.

W dobiegającym końca roku najwięcej ofert pracy, realizowanych w imieniu naszych klientów dotyczyło pionów: handlowego, informatycznego, finansowego i produkcyjnego.

W większości były to oferty pracy na stanowiskach kierowniczych wszystkich szczebli zarządzania. Abstrahując od szczegółowych kryteriów merytorycznych, związanych ze specyfiką stanowisk, od kandydatów wymagano doświadczenia w zarządzaniu.

W odniesieniu do stanowisk samodzielnych – specjalistycznych, stosunkowo często pojawiały się interesujące propozycje dla handlowców (zwłaszcza w branży technicznej, dla osób wykazujących dobrą znajomość języków obcych). Szerokie możliwości rozwoju kariery zawodowej mogli zyskać informatycy o różnych specjalizacjach: projektanci systemów wspomagających zarządzanie, administratorzy sieci, programiści, wdrożeniowcy). O atrakcyjne oferty pracy ubiegać się mogli również inżynierowie. Poszukiwani byli specjaliści np. z zakresu wdrażania systemów jakości / kontroli jakości, utrzymania ruchu, organizacji produkcji.

Z wymienionymi ofertami w zdecydowanej większości wiązało się kryterium minimum dobrej znajomości języka angielskiego, francuskiego lub rzadziej – niemieckiego. Kryterium to w dalszym ciągu w znacznym stopniu zawęża grono kandydatów branych pod uwagę w procesie rekrutacyjnym i tym samym zwiększa szanse potrafiących sprawnie komunikować się w wymienionych językach.

Osobną pulę stanowią oferty pracy kierowane dla absolwentów. O możliwościach zatrudnienia absolwentów oraz o spostrzeżeniach z rozmów kwalifikacyjnych prowadzonych z tą grupą kandydatów, następnym razem.


Źródło: Advisory Group TEST Human Resources.

You may also like...