Rozwój pracowników z Development Center

Świat dynamicznie się zmienia, a wraz z nim wszystkie dziedziny życia. Biznes musi za tymi zmianami nadążać. Dotyczy to nie tylko pracodawców, ale także pracowników. Dostosowanie organizacji do najnowszych trendów zarówno pod względem kultury, jak i sposobu zarządzania, nie uda się bez zdobywania nowej wiedzy i ciągłego podnoszenia kwalifikacji kar. Rozwój pracowników nie jest jednak łatwym procesem. By był skuteczny, należy starannie go zaplanować. 

rozwój pracowników

Dlaczego warto inwestować w rozwój pracowników?

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników nierzadko budzą u pracodawców obawy. W wielu firmach pokutuje bowiem przekonanie, że w ten sposób kształci się przyszłą konkurencję. Pandemia jeszcze bardziej nasila niechęć do takich nakładów. Kryzys wymusił politykę oszczędności (nieraz wręcz spore cięcia budżetowe). Z tej perspektywy inwestycja w rozwój kadr nie wydaje się rozsądnym posunięciem. Dlaczego zatem mimo wszystko warto zadbać o rozwój pracowników?

Niestety w dzisiejszym świecie co rusz pojawiają się nowe rozwiązania technologiczne, a trendy zmieniają się z zawrotną szybkością. W takich realiach żadna firma nie będzie się rozwijać, jeśli nie będzie szkolić kadr. Wprowadzanie nowości i ulepszeń wiąże się, rzecz jasna, ze sporymi kosztami, ale nie można zapominać o tym, że w tym przypadku szybko następuje zwrot z inwestycji.

Wartością dodaną będzie również wzrost zaangażowania pracowników i zwiększenie lojalności przy jednoczesnym spadku wskaźnika fluktuacji kadr. Jeśli bowiem podwładni widzą, że przełożony w nich inwestuje i zależy mu na ich rozwoju, są mniej skłonni do zmiany zatrudnienia. Atrakcyjność firmy jako pracodawcy rośnie też w oczach kandydatów. Ewentualna rekrutacja pracowników ma zatem większą szansę na powodzenie. Bardziej wydajna i efektywna praca zmotywowanych pracowników przekłada się też na wyższe zyski przedsiębiorstwa. 

Development Center 

Wiedząc już, że niezależnie od okoliczności zawsze warto rozwijać pracowników, należy rozsądnie zaplanować budżet i zdecydować, które obszary szkoleniowe będą szczególnie istotne. By to zrobić, trzeba zacząć od diagnozy umiejętności pracownika. Najlepszym narzędziem służącym do weryfikacji aktualnego stanu wiedzy i kompetencji jest Development Center. Metoda ta, jak żadna inna, pozwala ocenić potencjał pracownika i zdiagnozować obszary do rozwoju.

Podobnie jak przy metodzie Assessment Center, uczestnicy sesji DC wykonują różnorodne zadania (np.case study, praca w grupie, prezentacja), które symulują realne środowisko pracy. Niezależni asesorzy obserwując pracowników w trakcie wszystkich ćwiczeń, oceniają ich pod kątem posiadania określonych kompetencji. Każda sesja Development Center jest projektowana pod daną organizację. Uzwględnia specyfikę i potrzeby konkretnej firmy. W jej wyniku powstają Indywidualne Plany Rozwoju dla wszystkich pracowników biorących udział w sesji.

Taki plan zawiera nie tylko szczegółowe informacje dotyczące cech i umiejętności przebadanej osoby, ale przede wszystkim instrukcje, jak rozwijać kompetencje, w których istnieje jakaś luka. Oczywiście plan nie może powstać bez porozumienia z pracownikiem, którego dotyczy.

You may also like...