Zarządzanie wiekiem a rekrutacja

Zmiany na rynku pracy stawiają przed pracodawcami nowe wyzwania. Coraz większe trudności z wypełnieniem wakatów zmuszają ich do szukania nowych rozwiązań oraz większej dbałości o już zatrudnionych. Bardzo ważne staje się też tzw. zarządzanie wiekiem.

Zarządzanie wiekiem to w największym skrócie podejmowanie wysiłków nastawionych na integrację zespołu pracowniczego złożonego z osób należących do innych pokoleń z jednoczesnym zwróceniem uwagi na ich odmienność wynikającą z wieku. Nie ma wątpliwości, że luka kompetencyjna związana z systemem edukacji i emigracją zarobkową sprawiła, że firmy coraz chętniej sięgają po osoby o dłuższym stażu pracy. Niestety nie wiąże się to na razie z podnoszeniem przez nie tematu zarządzania wiekiem. W tej chwili, jeśli podejmowane są w tym kierunku jakieś starania, zwykle ograniczają się do szkoleń. Tymczasem w nowoczesnej firmie HRowcy powinni dobrze znać jej pracowników, a co za tym idzie ich potrzeby. Wiadomo na przykład, że na różnych etapach życia ludzie doceniają różne świadczenia pozapłacowe. Młodzi zwykle bardziej zainteresowani są aktywnością fizyczną i sportem, starsi dodatkową opieką zdrowotną. Trzeba jednak pamiętać, że reguła, od której zdarza się wiele wyjątków.

Niestety badania pokazują, że na razie skala zarządzania wiekiem w polskich przedsiębiorstwach jest nieznaczna. Jedynie 2–3% organizacji ma opracowaną i wdrożoną strategię zarządzania różnorodnością, w tym zarządzania wiekiem. – Pewne jest, że pracodawca, który nie myśli kompleksowo o różnorodności w miejscu pracy, nie dostrzeże ani wykluczenia osób młodych, ani starszych – podkreślała Karolina Kędziora, prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA). Ta założona w 2006 roku organizacja stawia sobie za cel podnoszenie świadomości dotyczącej dyskryminacji różnych grup osób wykluczonych, w tym osób starszych. Analizując 50 tys. ogłoszeń o pracę w ponad połowie z nich pracownicy PTPA zauważyli przypadki naruszenia przepisów antydyskryminacyjnych. Szczególną uwagę zwrócili oni na przypadki zakamuflowanej dyskryminacji, objawiające się głównie pojawieniem się fraz typu „praca w młodym, dynamicznym zespole”.

Nie ulega wątpliwości, że jeśli polscy pracodawcy chcą sprostać wyzwaniom rynku pracy, muszą oni czym prędzej podjąć działania związane z zarządzeniem różnorodnością, w tym zarządzeniem wiekiem. Ich wyniki powinny być widoczne już na etapie rekrutacji.

You may also like...