O co nie wolno pytać w czasie rekrutacji?

Podczas większości szkoleń w zakresie HR i z większości poradników dla HRowców dowiemy się głównie, jak skutecznie poprowadzić. Poznamy szereg pytań, które powinniśmy zadać każdemu kandydatowi, tak by wyłonić najlepszego z nich. Rzadko jednak dowiemy się, o co pytać nie powinniśmy. A przecież jest to kwestia równie ważna, kwestia, którą znać powinien każdy rekruter.

Karalność

Zasadniczo pytać o karalność można jedynie wtedy, gdy pracownik na danym stanowisku musi wykazać się „czystym kontem”. Wymóg ten dotyczy zaś głównie służb mundurowych i służby cywilnej. Wymóg niekaralności obejmuje także przedstawicieli profesji związanych z bezpieczeństwem, członków zarządów i rad nadzorczych, doradców finansowych, przedstawicieli handlowych oraz właścicieli firm biorących udział w przetargach. W żadnym innym przypadku pracodawca nie może żądać od kandydata przedstawienia zaświadczenia o niekaralności.

Schorzenia i nałogi

Niedopuszczalne jest również wypytywanie kandydatów o przebyte choroby i nałogi, a więc palenie papierosów czy nadużywanie alkoholu. Oczywiście każdy kandydat musi być zdolny do podjęcia pracy na danym stanowisku. Pośrednio więc można uzyskać od lekarza medycyny pracy ogólne informacje dotyczące stanu zdrowia starającego się o pracę.

Ciąża lub jej planowanie

Przepisy są jasne, żaden pracodawca nie może zażądać od kandydatki gwarancji tego, że nie jest w danym momencie w ciąży lub informacji czy planuje w najbliższym czasie starać się o dziecko. Tym bardziej więc nie może on wymagać przedstawienia wyników badań ginekologicznych, które potwierdziłyby stan kandydatki.

You may also like...