Znaczenie kompetencji językowych pracowników

Języki obce to okno na świat, a w życiu zawodowym stanowią obecnie absolutną konieczność. Często są tak samo (a nawet bardziej) przydatne, co posiadanie dyplomu dobrej uczelni. Poza znaczącym rozwinięciem naszych możliwości komunikacyjnych, przyczyniają się też do zwiększenia naszej atrakcyjności na rynku pracy. Pracodawcom zależy bowiem na kompetencjach językowych pracowników, gdyż bez nich trudno dziś odnieść firmom sukces, a na rynkach zagranicznych jest to wręcz niemożliwe.

Nic więc dziwnego, że pracodawcy zwiększają oczekiwania i podnoszą poprzeczkę. Nie wystarczy już zwykła deklaratywna znajomość danego języka. Od przyszłych pracowników oczekuje się praktycznej jego znajomości, która pozwoli na swobodną rozmowę z zagranicznym kontrahentem. W związku z tym ogromną rolę odgrywa proces rekrutacji, podczas którego powinna zostać dokładnie sprawdzona praktyczna strona kompetencji językowych. 

Według badań GUS polskie firmy z roku na rok zarabiają coraz więcej dzięki eksportowi, ale też dzięki przenoszeniu i rozszerzaniu działalności na innych rynkach. W tym kontekście absolutną koniecznością umożliwiającą poruszanie się po szerokich wodach międzynarodowego biznesu jest znajomość języka angielskiego. Prawie dwa miliardy ludzi posługuje się tym językiem, choć jedynie 400 mln uważa go za swój język ojczysty. Ponad 38% mieszkańców wspólnoty europejskiej deklaruje jego znajomość. Nic więc dziwnego, że mówi się o nim jako o łacinie XXI wieku. Badania British Council wykazują, że około 70% ogłoszeń o pracę w branży IT zawiera znajomość angielskiego, jako obowiązkowego wymagania. Analogicznie jest w branży finansowej i telekomunikacyjnej. Respondenci uważają, że dzięki znajomości tego języka znacznie poszerzyły się ich perspektywy i szanse na rynku pracy. Pracodawcy z jednej strony muszą być pewni, że przyjmując specjalistę na kluczowe stanowisko posiada on odpowiednie kompetencje językowe, a z drugiej nie boją się inwestować w rozwój pracowników w tym zakresie.

Jak już zostało wspomniane największa odpowiedzialność spoczywa na rekruterach. Często popełniany błąd to krótki “small talk” – jest to zdecydowanie za mało. Konieczne jest dokładne sprawdzenie np. czytania i pisania ze zrozumieniem. W tym celu, rekrutując pracowników, warto przeprowadzić odpowiednie testy. Powinny być one standaryzowane, dzięki czemu będzie można je porównywać z innymi, a nie polegać na uznaniowej ocenie.

 

You may also like...