Assessment Center, czyli skuteczna rekrutacja

O tym jak ważne jest dokładne sprawdzenie kandydatów do pracy wiedzą wszyscy pracodawcy. Zwłaszcza zaś ci, którzy kiedykolwiek ponieśli straty związane z nieudaną rekrutacją. Wybór odpowiednich ludzi na dane stanowisko na pewno nie jest łatwe. Na szczęście istnieją narzędzia HR, które mogą w tym pomóc. Jednym z nich jest Assessment Center – szczególnie rekomendowane przez agencje doradztwa personalnego. Co czyni je godnym polecenia i skąd jego wysoka skuteczność?

Assessment Center

Kandydat sprawdzany w działaniu

Niekwestionowaną przewagą sesji Assessment Center nad innymi metodami jest to, że umożliwia przetestowanie kandydatów w sytuacjach symulujących rzeczywiste warunki pracy. Nad przebiegiem sesji czuwają niezależni asesorzy, którzy, obserwując uczestników w trakcie wykonywania różnego rodzaju zadań, oceniają ich kompetencje i dopasowanie do stanowiska. To sprawia, że ocena jest obiektywna i wielowymiarowa. Natomiast ryzyko podjęcia błędnej decyzji spada niemal do zera. Nie ma tu bowiem miejsca na błędy poznawcze, którym tak łatwo ulec, przeprowadzając zwykłą rozmowę kwalifikacyjną. 

Podczas, gdy tradycyjne metody rekrutacji nie pozwalają na sprawdzenie wszystkich istotnych dla danego stanowiska kompetencji kandydata, z Assessment Center jest to możliwe. Scenki, symulacje, prezentacje i wiele innych zadań w trakcie sesji najlepiej obrazują rzeczywiste cechy i umiejętności uczestników. Np. co do posiadania przez nich kompetencji miękkich upewnimy się podczas zadań zespołowych, a wiedzę merytoryczną pomogą sprawdzić testy. 

Z punktu widzenia kandydata

Z Assessment Center korzyści czerpie nie tylko pracodawca, ale również kandydat. Uczestnictwo w wielogodzinnej (czasem nawet kilkudniowej) sesji pozwoli mu poznać kulturę organizacji. Przybliży mu także przyszłe obowiązki, a w razie rozczarowania zdąży wycofać się z procesu. Dzięki temu pracodawca unika zatrudnienia osoby niedopasowanej, która może zwolnić się niedługo po rozpoczęciu pracy. Agencje doradztwa personalnego sugerują nawet, by już w trakcie sesji zapoznać potencjalnych pracowników z przyszłymi współpracownikami i przełożonymi.

Koszt, który zwraca się w dwójnasób

Trzeba jasno stwierdzić, że Assessment Center to drogie narzędzie. Wysokie koszty związane są m.in. z czasochłonnym przygotowaniem sesji, kwestiami administracyjnymi, a także udziałem grona niezależnych asesorów. Jednakże dzięki zastosowaniu tej metody zyskujemy pewność, że zatrudnieni przez nas pracownicy będą idealnie dopasowani do stanowisk i zostaną w naszej firmie na dłużej. Unikniemy tym samym wzrostu wskaźnika fluktuacji kadr. Jeśli natomiast podliczymy straty finansowe spowodowane zatrudnieniem niesprawdzonych ludzi, okaże się, że Assessment Center po  prostu się opłaca.

Wartością dodaną będzie również to, że zyska wizerunek firmy jako pracodawcy, który profesjonalnie podchodzi do procesu rekrutacyjnego i nie obawia się inwestować w swoich potencjalnych pracowników.

You may also like...