Assessment Centre w procesie rekrutacji

Rekrutacja to złożony proces, na który składa się wiele etapów. Przede wszystkim ma na celu pozyskanie wartościowych pracowników i jak najpełniejszą weryfikację profilu kandydatów. Najczęściej wykorzystywane przez specjalistów HR narzędzie to rozmowa rekrutacyjna. Istnieją jednak inne metody, które pozwalają na pogłębioną analizę profilu kandydata.

Ośrodek oceny

Jedną z nich jest sesja Assessment Centre, która jest narzędziem obiektywnej i wielopoziomowej oceny. Wszystko po to, aby zatrudnić najlepszych specjalistów na rynku, a co więcej utrzymywać ich na dłużej, a nie tylko na 3 miesięczny okres próbny. W trakcie takiej sesji jej uczestnicy mają za zadanie zrealizowanie określonych zadań. Ich poczynania obserwują i analizują tzw. asesorzy, którzy reprezentują pracodawcę. 

Tego typu sesje stosuje się najczęściej w procesie rekrutacji na stanowiska menedżerskie i wykonawcze. Prawidłowa sesja Assessment Centre daje obiektywną i rzetelną ocenę kompetencji przyszłego pracownika. Warto z niej skorzystać, gdy na dowolnym etapie rekrutacji pojawiają się jakieś problemy lub wątpliwości. Można ją również stosować przy wewnętrznej rekrutacji.

Jak przebiega sesja AC

Ocenianie kompetencji zawodowych kandydatów powinno się opierać o opis stanowiska pracy, wymagania pracodawcy i pozostałe czynniki, takie jak kultura organizacyjna firmy. Dopiero wtedy można dobrać odpowiednie zadania, ćwiczenia i symulacje. Dobrą praktyką jest też, że podczas sesji AC na jej przebiegiem i poprawnością czuwa dwóch asesorów.  Sama sesja trwa dość długo, bo aż 4-6 godzin – tutaj wszystko zależy do głównego case study, z którym należy się zmierzyć. 

Zalety Assessment Centre

Główna przewaga AC nad zwykłą rozmową kwalifikacyjną to symulacja prawdziwych problemów do rozwiązania i obserwacja oraz ocena kandydatów w rzeczywistym środowisku. Choć z pozoru zajmuje dużo czasu, w praktyce w każdej sesji może wziąć udział nawet 8 kandydatów. Znacząco skraca to średni czas przeznaczony na jednego kandydata.
Należy jednak pamiętać, że asesorzy muszą być doświadczonymi profesjonalistami. Dlatego coraz częściej firmy skłaniają się ku zewnętrznym wyspecjalizowanym agencjom rekrutacyjnym. Z biznesowego punktu widzenia jest to też oszczędność czasu i pieniędzy, ponieważ organizacja sesji AC oraz “know how” leży po stronie podmiotu zewnętrznego.

You may also like...