Kompetencje przyszłości, czyli jakie umiejętności warto rozwijać

Minęły czasy, kiedy wymarzony w dzieciństwie zawód stawał się tym, w którym pracuje się w dorosłym życiu. Nie tylko ze względu na to, że marzenia w miarę upływu lat ulegają zmianie, ale przede wszystkim dlatego, że niektóre profesje zaczęły po prostu znikać z rynku pracy. Przy obecnej dynamice zmian, nie da się przewidzieć, który zawód będzie istniał za 10 lat. A już na pewno nie, który z nich przyniesie atrakcyjne wynagrodzenie. Tak samo nie sposób nawet wyobrazić sobie, jakie powstaną nowe profesje. W trakcie edukacji zatem zamiast skupiać się na obmyślaniu swojej kariery w konkretnym obszarze, warto poświęcić czas na rozwój umiejętności, które z pewnością będą przydatne. Jakie są więc kompetencje przyszłości?

Kompetencje muszą nadążyć za zmianami

kompetencje przyszłości

Tempo w jakim zmienia się świat w każdym aspekcie jest tak szybkie, że nie sposób być na bieżąco ze wszystkimi nowościami. Dzieje się to za sprawą gwałtownego rozwoju technologii. Nawet nie zdajemy sobie do końca sprawy z wpływu, jaki ma na nasze życie transformacja cyfrowa, kiedyś dotycząca tylko wybranych dziedzin. Tymczasem sztuczna inteligencja i Internet Rzeczy mają dziś charakter globalny. Oddziałują one nie tylko na gospodarkę, ale również na politykę i życie społeczne.  

Firmy, chcąc utrzymać przewagę konkurencyjną, muszą za tymi wszystkimi zmianami nadążać. Wymusza to m.in. ciągły rozwój umiejętności pracowników, naukę nowego sposobu wykonywania obowiązków, obsługę innowacyjnych programów. Doszło do tego, że brak ciągłego doskonalenia, nie oznacza już tylko zatrzymania się w miejscu, ale wręcz cofanie się. Jak można się zatem domyślić, żadne studia nie dadzą pełnego i stałego pakietu wiedzy oraz umiejętności, które potem byłyby przydatne przez całą karierę zawodową. 

Kompetencje przyszłości – uczenie się i elastyczność

Ze wcześniejszych rozważań łatwo wysnuć wniosek, że kompetencjami przyszłości okażą się przede wszystkim elastyczność pomagająca sprawnie dostosować się do zmian oraz zdolność do nieustannego kształcenia się. Nie oznacza to, rzecz jasna, że wiedza specjalistyczna nabyta w trakcie edukacji jest nieistotna, lub że nie warto studiować. Po prostu nie ma już tak ogromnego znaczenia, jak w czasach, kiedy raz wyuczony zawód zapewniał spokojną pracę aż do emerytury. Wspomnianą tendencję można już obserwować od pewnego czasu choćby w trakcie rekrutacji pracowników. Coraz większy nacisk kładzie się bowiem na weryfikację kompetencji miękkich. Rekruterzy większą wagę niż do zdobytego wykształcenia i umiejętności twardych, przywiązują do informacji w CV świadczących o chęci rozwoju.

Rola pracodawcy

Wydawać by się mogło, że wszystko zależy od pracownika i jego potencjału. Tymczasem, jeśli nawet dana organizacja zatrudni samych najzdolniejszych kandydatów, a nie będzie wspierała ich dalszego rozwoju, na nic się to nie zda. Dlatego tak istotne przy wyborze ścieżki kariery jest sprawdzenie pracodawcy. Warto dowiedzieć się, jak podchodzi on do inwestycji w szkolenie kadr, czy śledzi trendy związane z nowymi technologiami i czy zwraca uwagę na indywidualne potrzeby rozwojowe pracowników.

You may also like...