Wynagrodzenie w ogłoszeniu o pracę – za i przeciw

Kwestie zarobków to dla Polaków temat budzący emocje, a w pewnych kręgach społecznych wciąż uznaje się go za tabu. Niechęć do rozmów o pieniądzach wynika po części z kulturowych uwarunkowań – dyskusje o wysokości zarobków zwyczajnie nas krępują. W kontekście ofert pracy sytuacja przedstawia się jednak inaczej. Jak wynika z badania “Google dla ofert pracy”, aż 97% osób pracujących lub poszukujących pracy w Polsce chce poznać proponowane zarobki w ogłoszeniu o pracę. Jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania z punktu widzenia pracodawcy? Sprawdzamy.  

Oferta Pracy

Widełki płacowe w ofertach pracy – plusy

Podając widełki płacowe, pracodawca buduje pozytywny wizerunek firmy oraz przyczynia się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród pracowników. Organizacje kierujące się zasadą transparentności w odniesieniu do systemu wynagradzania są postrzegane jako godne zaufania. Jawność wynagrodzeń redukuje także koszty procesu rekrutacyjnego, wpływając na właściwy dobór kandydatów już na samym początku. Jest to zatem sposób na oszczędność czasu zarówno pracodawcy, jak i kandydata. Obie strony unikają frustracji spowodowanej brakiem zbieżności między rzeczywistością a oczekiwaniami.  

Jawność wynagrodzenia w ogłoszeniu – minusy

Jeśli firma ujawnia wysokość wynagrodzeń na etapie ogłoszenia, istnieje ryzyko, że pracownicy będą porównywali wynagrodzenia między sobą. Sytuacja, w której różnice w zarobkach osób obejmujących to samo stanowisko są znaczne, może przyczynić się do rosnącego poczucia niesprawiedliwości wśród współpracowników. Świadomość otrzymywania wynagrodzenia niższego niż pozostali może prowadzić do roszczeniowych zachowań względem pracodawcy. Tak samo do nieporozumień i nieprzyjaznej atmosfery w zespołach.

Minusy ujawniania wynagrodzenia dają się we znaki również w kontekście zarządzania budżetem rekrutacyjnym. Z punktu widzenia pracodawcy bardziej korzystne może okazać się poznanie oczekiwań finansowych kandydata jeszcze przed przedstawieniem mu oferty. Istnieje szansa, że są one znacznie niższe, niż przewidywana kwota na proponowane stanowisko. W ten sposób pracodawca ma okazję pozyskać pracownika za mniejsze pieniądze. 

Co mówi Kodeks Pracy

Według kodeksu pracy pracodawca może ujawniać wysokość wynagrodzenia oferowanego na danym stanowisku. Nie może jednak robić tego w odniesieniu do konkretnego pracownika. Pracownicy z kolei według zapisów zawartych w kodeksie nie są zobowiązani do utrzymywania w tajemnicy informacji o swoich zarobkach. Pracodawca może jednak zastrzec sobie prawo do poufności w tej kwestii w umowie o pracę. 

W Sejmie od jakiegoś czasu pojawiają się propozycje regulacji prawnych, na mocy których pracodawcy mieliby obowiązek podawania w ogłoszeniach o pracę kwoty wynagrodzenia. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku lub zawyżenia stawek w ofercie pracy, pracodawca podlegałby karze grzywny. Projekty te nie zostały jednak wcielone w życie i nadal budzą wiele kontrowersji. 

Temat jawności płac, choć w krajach europejskich podejmowany jest coraz częściej, w Polsce wciąż jest kwestią dyskusyjną. Mimo wszystko wydaje się, że jasna i przejrzysta polityka wynagrodzeń mogłaby przyczynić się do zwiększenia skuteczności procesu rekrutacji pracowników. Tym samym również do obniżenia ich kosztów. Potencjalni pracownicy powinni mieć świadomość, w jaki sposób naliczane jest ich wynagrodzenie, od czego jest uzależnione oraz jak w ich firmie wygląda proces awansu czy przyznawania podwyżek. Wszystko to może przyczynić się do wzrostu zaangażowania w wykonywane obowiązki oraz większej efektywności pracy zatrudnionych osób. 

You may also like...