Dopasowanie pracowników do kultury organizacyjnej

Podczas rekrutacji weryfikuje się przede wszystkim umiejętności i wiedzę kandydatów, co ma prowadzić do wyboru najbardziej kompetentnego pracownika na dane stanowisko. Jak się okazuje, to jednak nie wystarczy, gdyż nawet najwyższe kompetencje (twarde i miękkie) nie gwarantują, że nowo zatrudniona osoba odnajdzie się w firmie i zostanie w niej na dłużej. Niestety często zapomina się bowiem, jak ogromną rolę odgrywa dopasowanie pracowników do kultury organizacyjnej.

dopasowanie pracowników do kultury organizacyjnej

Rola kultury organizacyjnej

Kultura organizacyjna to nic innego, jak zbiór wartości, norm i wzorców, które obowiązują w danym przedsiębiorstwie. Kształtuje zachowania pracowników, wpływa na ich reakcje, sposób komunikacji oraz wzajemne relacje. Pomaga kadrom zrozumieć cele organizacji i identyfikować się z nimi. Ponadto ułatwia integrację zespołów oraz przetrwanie kryzysów. Nic dziwnego, że pracodawcy coraz częściej dążą do tego, by zatrudniać osoby, które nie tylko spełniają wymagania konkretnego stanowiska, ale również pasują do kultury panującej w organizacji. Jeśli bowiem pracownicy wyznają podobne wartości, szybciej stworzą zgrany zespół, ich zaangażowanie będzie większe, a praca bardziej wydajna i efektywna.

Konsekwencje niedopasowania 

Zatrudnienie pracownika niedopasowanego do kultury organizacyjnej niesie ze sobą konsekwencje, z których najbardziej dotkliwą jest jego szybkie rozstanie z firmą. Co za tym idzie – wzrost wskaźnika fluktuacji kadr. Niezadowolenie ze współpracy jest przy tym z reguły obustronne, a decyzja o odejściu może być zainicjowana przez każdą ze stron. 

Należy jednak wyjaśnić, że niedopasowanie to nie to samo, co posiadanie odmiennego zdania. Różne spojrzenia na kwestie zawodowe są bowiem istotnym czynnikiem służącym rozwojowi i pomagają budować sukces firmy. Niedopasowanie do kultury organizacyjnej dotyczy bardziej subtelnych i nieoczywistych aspektów. Pracownik, który nie rozumie norm panujących w organizacji, czuje się zagubiony i wyobcowany. Często dotyczy to sposobu komunikacji i odmiennych reakcji w różnych sytuacjach. Siłą rzeczy dochodzi wtedy do konfliktów. Nawet dobre chęci i starania, by wpasować się w środowisko nie pomagają, a wręcz powodują stres i ciągłe poczucie presji. Negatywna atmosfera, prędzej czy później, zaczyna rozprzestrzeniać się w całej firmie.

Sposoby na niedopasowanie

Stare powiedzenie mówi, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego też przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu danej osoby, warto sprawdzić jego dopasowanie do kultury organizacyjnej. I dla dobra firmy, i dla niego samego. Pracodawca zminimalizuje ryzyko związane ze stratami finansowymi wynikającymi z nietrafionej rekrutacji, a pracownik uniknie stresów i strat energii, którą może wykorzystać w innym miejscu. 

Metodą, którą uznaje się za najlepszą i najbardziej miarodajną, jeśli chodzi o wielostronne sprawdzenie kandydata jest Assessment Center. Podczas wielogodzinnej sesji potencjalni pracownicy wykonują szereg zadań symulujących przyszłe warunki pracy. Różnorodność ćwiczeń oraz ich realność pozwalają zweryfikować nie tylko twarde umiejętności uczestników sesji, ale również poznać ich zachowanie, cechy charakteru i wartości, jakie wyznają. Warto przy tym sięgnąć po fachową pomoc specjalistów z agencji doradztwa personalnego. Z jednej strony przeprowadzą Assessment Center, a z drugiej zbadają naszą kulturę organizacyjną i w ten sposób najlepiej określą stopień dopasowania kandydata do przedsiębiorstwa.

You may also like...