Informacja zwrotna po sesji Development Center

Development Center to stosowane od dawna narzędzie umożliwiające sprawdzenie potencjału drzemiącego w pracownikach. Dzięki niemu jesteśmy w stanie określić  mocne i słabe strony zespołu i wskazać obszary, które wymagają poprawy. Nad przebiegiem takiej sesji czuwają niezależni asesorzy, a polega ona na zadaniach dobranych do konkretnych stanowisk. 

Wsparcie rozwoju pracowników

Z grubsza rzecz biorąc, stosowanie sesji DC ma największy sens w przypadku rozwoju pracowników, szczególnie tych, którzy są najbardziej ambitni. Efekt takich sesji w postaci wyników i konkretnych danych służy potem do stworzenia unikalnego planu rozwoju. Ważnym elementem takiego procesu zatem feedback udzielany po zakończonej sesji. Informacja zwrotna pomoże w zwróceniu większej uwagi na słabe strony i wyciągnięcie właściwych wniosków. Jak zatem powinna zostać przekazana taka informacja zwrotna? 

Skuteczny feedback krok po kroku

W pierwszej kolejności po zakończeniu sesji asesorzy opracowują raporty grupowe i indywidualne. Zawierają one ocenę kompetencji i wskazania dla dalszego rozwoju. Aby feedback był skuteczny, musi być przekazany możliwie wyczerpująco i szczegółowo.

Spotkanie podczas, którego ma to miejsce powinno trwać około 90 minut, czyli dość sporo. Warto posiłkować się schematami i analogiami, żeby zmaksymalizować skuteczność procesu. Na początku asesor powinien wyłożyć cel spotkania i zapytać pracownika o jego wrażenia z sesji DC wraz z pytaniem o samoocenę. Takie podejście stawia pracownika w centrum i podkreśla jego znaczenie. 

Następnym etapem jest wytłumaczenie metodologii oraz objaśnienie sensu i potrzeby wszystkich realizowanych podczas sesji zadań. Potem należy przystąpić do udzielenia właściwego feedbacku. Powinien on opierać się na wykresach i twardych danych oraz wynikach ilościowych. Następnie omawia się wszystkie kompetencje i to zarówno tych słabszych, jak i mocnych. Na bieżąco należy obserwować przy tym reakcję rozmówcy i wyłapać ewentualne punkty, w których występują rozbieżności.

Kolejny etap to prezentacja rekomendacji rozwojowych. Są to obszary, w których konieczna jest poprawa i które powinny być też ważne z punktu widzenia pracownika. Na zakończenie zostaje podsumowanie, podczas którego wskazujemy konkretną mapę drogową do dalszych działań.

Sesja Development Center to świetne narzędzie i doskonała okazja do rozwoju pracowników. Aby jednak metoda ta była skuteczna, konieczny jest dobry feedback i szczera obustronna komunikacja.

You may also like...