Jak skutecznie obniżyć motywację pracownika – antyporadnik

Choć temat motywacji jest szeroko podejmowany nie tylko w środowiskach biznesowych, to właśnie w kontekście zaangażowania pracowników w wykonywane obowiązki bywa najbardziej dyskusyjny. Wiele poradników i wskazówek dotyczących motywacji zespołu koncentruje się na działaniach, które mogą wpłynąć pozytywnie na poziom zaangażowania wśród pracowników. Warto jednak mieć świadomość czynników, które skutecznie obniżają motywację w zespołach, zmniejszając tym samym wydajność pracy i szanse na sukces całej firmy. 

Zatroskany rekruter

Kontrola i zero satysfakcji

Chcesz, aby twój pracownik stracił z oczu cel swoich działań, jednocześnie zapominając, czym jest satysfakcja z wykonywanej pracy? Na początku znacząco obniż wynagrodzenie, które otrzymuje – niech ma poczucie, że jego wkład w rozwój firmy jest naprawdę marginalny. Następnie zadbaj o to, by pracownik nie był informowany o żadnych sprawach, które dzieją się w organizacji. Z pewnością zyskasz na tym czas, który w przeciwnych wypadku musiałbyś poświęcić na rozmowę i odpowiadanie na niewygodne pytania.

W żadnym wypadku nie pytaj pracownika o zdanie, nie angażuj go w dyskusje toczące się w firmie, nie doceniaj pomysłów. Nie interesuj się także jego poziomem zadowolenia z wykonywania powierzonych obowiązków. Pamiętaj, że Badania satysfakcji pracowników są jedynie stratą czasu i rzadko przynoszą korzyść zarówno pracodawcy, jak i personelowi firmy. Efektywnej demotywacji pracowników sprzyja także utrzymywanie ciągłej kontroli. Niech pracownicy mają poczucie, że ich pomysły nigdy nie będą brane pod uwagę, a działania, które podejmują są mocno ograniczone. 

Dezorientacja i ignorowanie

Dbając o wysoki poziom demotywacji w zespołach, musisz zwrócić szczególną uwagę na relacje między współpracownikami. Staraj się zniechęcić pracowników do integracji, nie dopuszczając do nawiązania przez nich bliższych relacji opartych na zaufaniu i szacunku. Nie stwarzaj im możliwości porozumiewania się przez komunikatory online, zadbaj o odgórnie ustalony grafik przerw. Pamiętaj o tym, by pracownik nie otrzymywał także feedbacku od swoich przełożonych. Dzięki temu będzie czuł się zdezorientowany, co z pewnością zaowocuje spadkiem motywacji i zaangażowania. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Przede wszystkim zadaj sobie pytanie, czy kiedykolwiek zdarzyło ci się docenić wysiłek osób zatrudnionych w twojej firmie? Jeśli odpowiedź brzmi twierdząco, pracownicy mogą nie czuć się wystarczająco zdemotywowani. Pamiętaj, by nie nagradzać nikogo za ciężką pracę. Jeśli musisz wyrazić swoją aprobatę dla czyichś poczynań, postaw na faworyzowanie wybranych członków zespołu, przy jednoczesnym ignorowaniu pozostałych.

Nuda i brak perspektyw

Kolejnym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie poziomu motywacji jest wykonywanie nudnych, mało rozwojowych obowiązków, nieadekwatnych do kompetencji i ambicji pracownika. Brak perspektywy rozwoju, czyli brak możliwości rozwijania wiedzy i umiejętności odgrywa tu równie ważną rolę. Nie informuj i w żadnym wypadku nie zachęcaj pracowników do udziału w szkoleniach, prelekcjach czy konferencjach branżowych. 

Powyższe porady utrzymane są w konwencji antyporadnika. Jeśli chcesz wpłynąć na zwiększenie poziomu motywacji wśród swoich zespołów, wzmocnić zaangażowanie i efektywność, postępuj odwrotnie, niż jest to zalecane w artykule. 

Pamiętaj, że ogromny wpływ na motywację ma zapewnienie zatrudnionym osobom zdrowego, przyjaznego środowiska pracy. Dbanie o przestrzeń, w której realizować mogą się ambicje i plany zawodowe każdego pracownika, z pewnością zaowocują także sukcesem firmy. 

You may also like...