Jak informacja zwrotna wpływa na motywację do pracy?

Każdy lubi być chwalony. To, że ktoś docenia nasze starania i osiągnięcia dodaje nam skrzydeł. Jednak informacja zwrotna, to nie tylko same pochwały. Zarówno w szkole, jak i w życiu zawodowym otrzymujemy również komunikaty dotyczące obszarów wymagających poprawy. Ogromne znaczenie ma przy tym sposób przekazywania feedbacku oraz jego regularność. 

informacja zwrotna

O feedbacku słów kilka

Feedback może być pozytywny lub negatywny. Pierwszy opisuje nasze mocne strony, drugi wskazuje kwestie, nad którymi należy jeszcze popracować. Obie informacje sprzyjają naszemu rozwojowi i są tak samo ważne. Jednak krytyka, by zadziałała w oczekiwany sposób, powinna być konstruktywna. Nie chodzi zatem o to, by ocenie poddawć osobę, tylko jej konkretne działania, czy zachowania. Liczą się przy tym szczegóły. Unikać należy wszelkich kwantyfikatorów (“zawsze”, “nigdy”, “każdy” itp.), gdyż kategoryczne wypowiedzi są z reguły krzywdzące. Istotny będzie również czas. Odnosząc się bowiem do faktów i sytuacji, nie możemy sięgać do dalekiej przeszłości. Dlatego informacji zwrotnej powinno się udzielać na bieżąco.   

Krytyka, nawet konstruktywna, nie jest z pewnością czymś, o czym marzy pracownik. O wiele jednak gorszy jest zupełny brak feedbacku. Z jednej strony może się wtedy wydawać, że wszystko robimy dobrze, z drugiej zyskujemy poczucie, że nikomu nie zależy na naszej pracy. Skoro nikt nie informuje nas ani o naszych postępach, ani o ewentualnych błędach, to oznacza, że to, co robimy wcale nie jest ważne. W takiej sytuacji tracimy motywację, a nawet zaczynamy się obawiać, że nasze stanowisko jest zbędne.

Informacja zwrotna powoduje zatem, że pracownik nie czuje się jak zawieszony w próżni. Zna wartość swojej pracy oraz potrafi wskazać obszary do poprawy. Dzięki temu może zaplanować swoje doskonalenie – wie, że ma perspektywy. A, jak wiadomo, nic nie działa tak motywująco, jak plany i szansa na rozwój. Widząc efekty własnych codziennych starań oraz wiedząc, że są one dostrzegane przez przełożonego, ma się ochotę wciąż na nowe wyzwania.

Informacja zwrotna w organizacjach

Jak firmy mogą zadbać o właściwy feedback dla swoich pracowników?

Jednym ze sposobów jest skonstruowanie prawidłowego systemu ocen pracowniczych. Każdy zatrudniony powinien wtedy otrzymać zbiorczą informację o tym, jak postrzegana jest jego praca. Omówienie oceny na spotkaniu z przełożonym ma na celu wskazanie zarówno mocnych, jak i wymagających poprawy aspektów oraz zaplanowanie dalszego rozwoju, ewentualnych awansów, czy podwyżek wynagrodzenia. Jeśli rozmowa jest przeprowadzona jak należy, pracownik wychodzi z niej w pełni zmotywowany. 

Wśród wielu metod oceniania, dużą popularnością cieszy się ocena 360 stopni. Jej niekwestionowaną przewagą nad innymi rozwiązaniami jest wielostronność. Feedback pochodzi bowiem nie tylko od przełożonego, ale od każdej osoby, z którą współpracuje oceniany pracownik. Dzięki temu informacja zwrotna jest rozbudowana, a co za tym idzie – bardziej obiektywna. 

You may also like...