Kompetencje miękkie – dlaczego warto je rozwijać?

Jeszcze do niedawna podczas rekrutacji firmy kładły nacisk przede wszystkim na weryfikację tzw. “twardych” umiejętności kandydatów. Tymczasem nawet wybitny ekspert, jeśli nie będzie potrafił współpracować, zamiast zysków raczej przysporzy organizacji problemów. Dlatego też agencje doradztwa personalnego zalecają sprawdzanie w pierwszej kolejności dojrzałości społecznej pracowników, a następnie wiedzy technicznej wymaganej na danym stanowisku. Okazuje się bowiem, że najlepszą inwestycją dla firm jest zatrudnianie osób posiadających wysoko rozwinięte kompetencje miękkie.  

kompetencje miękkie

Kompetencje twarde vs miękkie

Twarde umiejętności to zdobyta w szkołach, na kursach, czy szkoleniach wiedza i jej praktyczne zastosowanie. Można je bardzo łatwo zmierzyć, z reguły przy pomocy konkretnych zadań i testów. Natomiast kompetencje miękkie, czyli umiejętności interpersonalne znacznie trudniej zweryfikować. Ocenie poddawane są bowiem zachowania i cechy charakteru. Dlaczego mimo to warto je badać?

Kompetencje miękkie zyskały na znaczeniu głównie za sprawą dynamicznie zmieniającego się świata. Obecnie, aby firma odniosła sukces, nie wystarczy już posiadanie wysoko wykwalifikowanego personelu. Coraz bardziej liczy się elastyczność, szybkie reagowanie na zmiany, czy wprowadzanie innowacji. Do tego właśnie niezbędne są zdolności miękkie, które są uniwersalne. Techniczną wiedzę można zawsze stosunkowo szybko nabyć, natomiast cechy takie jak kreatywność, otwartość, czy aktywne słuchanie dużo ciężej wypracować (nieraz jest to wręcz niemożliwe).   

Badanie kompetencji miękkich i ich rozwój

Choć kompetencje miękkie trudniej zmierzyć niż twarde, nie jest to niemożliwe. Najlepszym dostępnym narzędziem służącym do tego celu, jest Development Center. Dzięki tej metodzie można także zidentyfikować ewentualne braki w zdolnościach miękkich pracowników i zaplanować ich rozwój. Badanie trwa z reguły cały dzień i składa się z szeregu zadań, które uczestnicy wykonują pod okiem doświadczonych asesorów. Wyzwania są różnorodne i obejmują m.in. case study, odgrywanie scenek, czy prezentacje. Asesorzy bacznie obserwują zachowanie badanych i identyfikują u nich konkretne kompetencje miękkie.  Skupiają się przy tym na poszukiwaniu cech wcześniej określonych przez pracodawcę, które oczekiwane są na danym stanowisku. Mogą to być np. zdolności przywódcze, kreatywność lub umiejętność pracy w zespole. Ukoronowaniem badania jest szczegółowy raport dotyczący każdego uczestnika. Znajdziemy w nim opis jego mocnych stron, obszarów wymagających poprawy, a także rekomendacje rozwojowe. 

You may also like...