Jak stres może wpływać na wyniki sesji Assessment / Development Center

Sesje Assessment / Development Center są zwykle stresującym doświadczeniem dla uczestników. Stres, choć należy do naturalnych reakcji ludzkiego organizmu, może wywoływać różne reakcje, wpływając tym samym na zachowanie oraz podejmowane decyzje. Od tego, jaką strategię radzenia sobie z sytuacją stresową przyjmie uczestnik, w dużej mierze zależy skuteczność jego działań a także ocena jego kompetencji.

Sposoby na stres

Stres dla większości z nas wiąże się z dyskomfortem i próbą poradzenia sobie z pojawiającym się napięciem. Istnieją różne metody redukowania napięcia i tym samym obniżania poziomu stresu. Nie wszystkie jednak dają szansę powodzenia i wyjścia z sytuacji stresowej obronną ręką. Do najbardziej skutecznych należą strategie polegające na analizie sytuacji i próbie rozwiązania zadania – wówczas cała energia skoncentrowana jest na szybkim i efektywnym rozwiązaniu problemu. Inaczej jednak dzieje się w przypadku strategii obronnych, które niosą za sobą duże ryzyko niepowodzenia i utraty kontroli. Reakcje obronne mogą wiązać się z pobudzeniem lub wycofaniem energii, będącym formą ucieczki lub odwrócenia uwagi od trudnej i stresogennej sytuacji.

Nadmierne pobudzenie

Pobudzenie, które często pojawia się u uczestników sesji Development/Assessment Center, może mieć wpływ zarówno na sposób komunikowania się, jak i na zachowanie. U niektórych osób obserwuje się zwiększoną skłonność do mówienia czy wręcz niedopuszczania innych do głosu oraz przerywania cudzych wypowiedzi. Nadmiernie pobudzony uczestnik zwykle podejmuje impulsywne działania, bywa kłótliwy i zbyt pewny siebie. Osoby bazujące na strategiach obronnych mogą także przejawiać zachowania agresywne – mówić podniesionym głosem, odmawiać wykonywania poleceń czy dążyć do słownej konfrontacji z oceniającym lub współuczestnikami spotkania.

Zaprzeczenie i odcięcie

Odmienną reakcją, którą obserwować można u uczestników sesji Assessment / Development Center, jest wycofanie. Polega ono na odwróceniu uwagi od czynnika wywołującego stres, odcinaniu się od napięcia lub zaprzeczaniu sytuacji stresowej. Wycofanie energii przejawia się zwykle naturalną obroną organizmu: sennością, obniżonym samopoczuciem czy wzrostem temperatury. Niekiedy jednak uczestnicy podejmują działania obniżające efektywność i prowadzące do niewykonania zadania. Jest to forma usprawiedliwiania ewentualnych niepowodzeń i przerzucania odpowiedzialności na czynniki zewnętrzne. 

Powyższe strategie mogą znacząco obniżać skuteczność działań podczas sesji Assessment / Development Center i wpływać na negatywną ocenę uczestników. Obserwacja własnych zachowań i reakcji w sytuacjach napięcia może okazać się pomocna w wypracowaniu pozytywnych technik redukowania stresu, co z kolei przyczyni się do osiągnięcia sukcesu nawet w niesprzyjających warunkach.

You may also like...