Jak mierzyć i rozwijać zdolności przywódcze?

W sporej części zawodów naturalną ścieżką kariery jest dążenie do objęcia stanowiska kierowniczego. W przypadku prowadzenia własnego biznesu w sposób oczywisty od razu stajemy się szefem. Obie drogi wymagają umiejętności zarządzania oraz zdolności przywódczych. Jak sprawdzić, czy je posiadamy i jak je w sobie kształtować?

zdolności przywódcze

Co składa się na zdolności przywódcze?

Najczęściej jako składowe zdolności przywódczych wymienia się:

Umiejętność słuchania – manager, który potrafi słuchać, będzie w stanie zrozumieć potrzeby swoich podwładnych i właściwie na nie zareagować.

Komunikatywność – przede wszystkim chodzi o otwarte i jasne przekazywanie informacji, również tych nieprzyjemnych.

Odpowiednie delegowanie zadań i motywowanie pracowników – obie umiejętności wiążą się z poprzednimi. Dobry lider, który potrafi słuchać, a jednocześnie we właściwy sposób komunikować informacje, będzie wiedział po jakie motywatory (niekoniecznie związane z pięniężnym wynagrodzeniem) sięgnąć, by danego pracownika najlepiej zmotywować.

Rozwiązywanie konfliktów – bez tej umiejętności ciężko być liderem. W każdym zespole, prędzej czy później, pojawiają się konflikty i to właśnie na barkach szefa spoczywa szybkie i skuteczne rozwiązanie sporów.

Pozytywne nastawienie i odporność na stres – chodzi o podejście do pojawiających się trudności. Dobry manager traktuje je jako wyzwanie, a nie kwestie nie do przejścia. 

Weryfikacja zdolności przywódczych

Kiedy w firmie pojawia się wakat na stanowisko managera, nie zawsze da się go zapełnić pracownikiem z wewnątrz organizacji. W takiej sytuacji najczęściej zleca się poszukiwania odpowiedniej osoby profesjonalnym agencjom rekrutacyjnym, które stosują metody Executive Search lub Direct Search. Dzięki nim można dotrzeć do najlepszych kandydatów, z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.

Zdolności przywódcze doskonale weryfikuje sesja Assessment Centre. Zadania i testy, którym są poddawani w czasie sesji kandydaci umożliwiają skrupulatną analizę nie tylko ich umiejętności, ale i profilu osobowościowego. Dzięki temu można też wyłonić osobę posiadającą zdolności przywódcze, co przyspiesza końcowe rozmowy decydujące o zatrudnieniu nowego managera.

Rozwój cech przywódczych

Nie wszyscy rodzą się przywódcami, na szczęście zdolności przywódcze można i warto w sobie rozwijać. Najbardziej oczywistą opcją jest uczestnictwo w odpowiednich treningach i szkoleniach. Tutaj warto wybrać te prowadzone przez ekspertów w dziedzinie zarządzania, którzy jednocześnie posiadają kwalifikacje coachów i mentorów. 

Inną drogą jest samodzielne kształtowanie w sobie cech przywódcy. Zacząć z pewnością należy od stawiania sobie nowych celów i wyzwań, czyli inaczej mówiąc, wykształcić w sobie postawę proaktywną. Osoby bierne rzadko bowiem zostają liderami. Nie można oczywiście zapomnieć o pielęgnowaniu otwartego umysłu – zdobywać ciągle wiedzę z różnych dziedzin, poznawać nowych ludzi. Nie chodzi przy tym o bezkrytyczne przyjmowanie wszystkiego, wręcz przeciwnie – kwestionowanie czegoś, co nie zgadza się z naszymi wartościami jest kluczowe. Zbytnia ugodowość nie zrobi z nas managera. Jak wiadomo, ćwiczenie asertywności i samodzielności w podejmowaniu decyzji wpływa pozytywnie na poczucie własnej wartości. Dopiero wtedy, gdy nauczymy się zadbać o siebie i swoje granice, będziemy umieli właściwie zadbać o swoich podwładnych. Podobnie ma się rzecz z dyscypliną – jeśli chcesz wymagać od innych, najpierw musisz wymagać od siebie. 

Na koniec warto dodać coś bez czego wszystkie poprzednie rady na niewiele się zdadzą, czyli autentyczność i spójność. Choćbyśmy się bowiem nawet bardzo starali i przyswoili całą dostępną wiedzę z dziedziny zarządzania, jeśli będziemy postępować wbrew sobie, nie zostaniemy dobrymi managerami.

You may also like...