Kompetencje przyszłości, czyli czego warto się uczyć?

Postępująca globalizacja i automatyzacja, internet i rozwijająca się sztuczna inteligencja sprawiają, że świat zmienia się w zawrotnym tempie, a wraz z nim także rynek pracy. Trudno obecnie przewidzieć, jakie nowe zawody pojawią się za kilkanaście lat, a które z dziś znanych znikną całkowicie. Młodzi ludzie nie mają zatem pewności, że wymarzona profesja, której poświęcą lata nauki, okaże się tym, czym będą zajmować się w przyszłości. Wręcz odwrotnie – wszyscy (zarówno starsi , jak i ci na początku kariery) pracownicy powinni być gotowi na przebranżowienie się.   

Czego zatem warto się uczyć i co na pewno przyda nam się w dłuższej perspektywie czasu? Jakie są kompetencje przyszłości?

Kompetencje przyszłości

kompetencje przyszłości

O kompetencjach, które będą potrzebne w przyszłości już od jakiegoś czasu dyskutują specjaliści z całego świata. Spośród wielu opracowań na ten temat warto wspomnieć chociażby Raport Adecco, Raport Światowego Forum Ekonomicznego, czy  Raport McKinsey Global Institute. Choć wymieniają one różne umiejętności, wykazują zgodność, co do jednego aspektu. Wszystkie wskazane w rozmaitych analizach kompetencje przyszłości należą do tzw. zdolności miękkich. Nie dotyczą zatem konkretnej ścisłej wiedzy, ale relacji społecznych, postaw i zachowań. Wydaje się to logiczne, skoro nie jesteśmy w stanie nawet wyobrazić sobie stanowisk pracy, które mogą pojawić się za kilka, czy kilkanaście lat. Jakie więc umiejętności powinniśmy rozwijać, by, zdaniem specjalistów, zapewnić sobie przewagę konkurencyjną na trudnym do przewidzenia rynku pracy? 

Inteligencja emocjonalna i budowanie relacji

Niezależnie od tego, w jakim zawodzie przyjdzie nam pracować, będziemy musieli funkcjonować wśród innych osób. Podstawą budowania poprawnych relacji międzyludzkich jest inteligencja emocjonalna i to właśnie ją wskazuje się jako jedną z najbardziej pożądanych kompetencji. Pracownicy inteligentni emocjonalnie zawsze będą potrzebni. Potrafią oni nie tylko rozpoznawać emocje swoje i innych, ale również sprawnie nimi zarządzać. To z kolei umożliwia efektywną pracę zespołową.

Szybkie uczenie się i adaptacja

Jako że nie możemy przewidzieć, które stanowiska w przyszłości znikną, a jakie pojawią się na ich miejsce, kluczową umiejętnością pozwalającą odnaleźć się w nowej rzeczywistości będzie zdolność adaptacji oraz szybkiego uczenia się. Warto zatem kształtować w sobie postawę otwartości, elastyczność oraz ciekawość świata, które sprawią, że zamiast bać się zmian, będziemy z ekscytacją ich oczekiwać.

Jeśli zaś chodzi o samo uczenie się, każdy powinien wypracować swoją własną technikę pogłębiania wiedzy. Z całą pewnością nie sprawdzi się uczenie się czegokolwiek na pamięć. Według psychologów skutecznym sposobem jest nauka przez doświadczenie. Jednak, by odnaleźć najbardziej odpowiednią dla siebie metodę, trzeba najpierw spróbować przynajmniej kilku różnych.

Myślenie analityczne i praca z danymi

Dzisiejszym światem rządzi informacja. A w zasadzie zalew informacji. Z każdej strony spływa do nas mnóstwo danych, w których trzeba się odnaleźć, by poprawnie funkcjonować. W przyszłości ta sytuacja ulegnie tylko natężeniu. Dlatego niezbędną kompetencją będzie myślenie analityczne i szybkie przetwarzanie danych. Z jednej strony skupienie na szczegółach, z drugiej prawidłowe łączenie ich w całość, pozwoli spojrzeć na każde zadanie, problem, czy sytuację z wielu perspektyw, a następnie odnaleźć najlepsze rozwiązanie. Nie da się bowiem w inny sposób podjąć przemyślanej decyzji. 

You may also like...