Konflikt pracownika z pracodawcą – co robić?

Każdą firmę tworzą pracujący w niej ludzie. Żaden zespół pracowników nie jest jednak bytem jednorodnym. To zbiór różnych osobowości, wartości i zachowań. Z tego względu nieporozumienia i kłótnie są czymś naturalnym w środowisku zawodowym. Sprawnie funkcjonujące organizacje potrafią szybko i skutecznie je opanowywać. Sytuacja komplikuje się wszakże w momencie, kiedy występuje konflikt pracownika z pracodawcą.

konflikt

Czym jest konflikt?

Do konfliktu dochodzi zazwyczaj między dwiema stronami reprezentującymi sprzeczne interesy lub poglądy. Różnica zdań jest między nimi tak duża, że ciężko znaleźć jakąkolwiek nić porozumienia. Nie oznacza to jednak, że rozwiązaniem musi być wygrana jednej z nich   kosztem drugiej. Często konflikty są bowiem okazją do odnalezienia nowej ścieżki, która okaże się w jakiś sposób korzystna dla każdej ze stron. Oczywiście nie obędzie się bez wysiłku – rozmowy i negocjacje zajmują z reguły sporo czasu.

Spór pracownik – pracodawca

W przypadku, kiedy zwaśnionymi stronami są pracownik i pracodawca, negatywne konsekwencje konfliktu bywają dużo poważniejsze. Może bowiem zapaść decyzja o rozwiązaniu umowy o pracę, a w trudniejszych sytuacjach sprawa może nawet trafić do sądu. Jakie są najczęstsze przyczyny sporu? 

Zadowolony pracownik nie będzie się kłócił, zatem nierzadko wszystko zaczyna się od jego niezadowolenia. Powodem rozczarowania są np. kwestie finansowe. Niesprawiedliwy system wynagrodzeń, brak podwyżek i ogólnie warunki płacowe inne niż te obiecywane w trakcie rekrutacji, prowadzą do narastającej frustracji. Kolejną przyczyną może być brak perspektyw rozwoju, lub zasady firmy niezgodne z przekonaniami pracownika (w nawiązaniu do ostatnich wydarzeń wojennych – np. jeśli organizacja popiera działania agresora).

Większość jednak punktów spornych da się stosunkowo szybko wyjaśnić, a sytuacja zostanie złagodzona, jeśli pracownik swoje ewentualne zażalenia zgłosi przełożonemu. Oczywiście mówimy o konstruktywnej krytyce, a nie agresywnych wystąpieniach. Niezmiernie ważna jest bowiem forma, w jakiej wyrażamy swoje niezadowolenie. Najgorszym rozwiązaniem jest oczernianie pracodawcy za jego plecami i nastawianie przeciwko niemu pozostałych pracowników. Takie działania z pewnością zaostrzą spór, którego jedynym rozwiązaniem może stać się droga sądowa.

Konflikty w pracy – jak im zapobiegać?

Jak już wspomnieliśmy, duszenie w sobie niezadowolenia prowadzi do jego kumulacji, a w końcu do wybuchu, często wyolbrzymionego i w najmniej oczekiwanym momencie. By temu zapobiec, warto na bieżąco rozmawiać z przełożonym o swoich obawach i rozczarowaniach. Jednym z podstawowych zadań managerów jest w końcu dbanie o dobrostan i motywację swoich podwładnych. Warto jednak przygotować się do takiej rozmowy. Przede wszystkim opracujmy listę argumentów i przykłady niepokojących nas sytuacji. Po drugie – przećwiczmy formę wypowiedzi tak, by nie dać się ponieść potem emocjom. Na koniec zastanówmy się zaś nad propozycją rozwiązania problemu. To wszystko z pewnością zostanie docenione przez mądrego lidera.

Po stronie pracodawcy leży natomiast odpowiednie reagowanie na podobne sytuacje i przygotowanie na nie managerów. Pracownicy powinni mieć przestrzeń do wyrażania swoich opinii i wiedzieć, gdzie zawsze mogą zgłosić się z problemem.

Idealnym narzędziem służącym do zapobiegania konfliktom jest też badanie satysfakcji pracowników. Jeśli będzie przeprowadzane regularnie, nie zaskoczą nas niespodziewane wybuchy niezadowolenia, czy nagła fala zwolnień.

You may also like...