Szukasz menedżerów i liderów? Skorzystaj z usług agencji rekrutacyjnej!

Jak przebiega rekrutacja menedżerów i czym różni się od rekrutacji specjalistów średniego i wyższego szczebla? W jaki sposób dotrzeć do odpowiednich kandydatów i czy warto skorzystać z usług agencji rekrutacyjnej? Wyjaśniamy.

szukanie menedżerów

Executive Search

Rekrutacja menedżerów i liderów organizacji należy do tzw. executive search przeprowadzanego za pomocą poszukiwań bezpośrednich. Zwykle za tego rodzaju procesy odpowiadają wyspecjalizowane firmy rekrutacyjne zwane też firmami headhunterskimi. 

Pomiędzy rekrutacją menedżerów a rekrutacją specjalistów średniego i wyższego szczebla istnieje wiele różnic. Najważniejszymi z nich są kwestie kwalifikacji zawodowych i profilu osobowościowego kandydatów. W przypadku specjalistów kluczową rolę odgrywają kompetencje społeczne oraz poziom wiedzy technicznej wymaganej na danym stanowisku. Natomiast w odniesieniu do menedżerów największą wagę przywiązuje się do umiejętności zarządzania zespołem i posiadanych cech przywódczych.            

Gdzie szukać kandydata na menedżera?

Jak i gdzie znaleźć odpowiedniego kandydata na menedżera? Jedną z dróg obieranych przez firmy jest wyłonienie takiej osoby spośród zatrudnionych już pracowników. Wybór pada wówczas na pracownika posiadającego pożądane cechy i umiejętności zarządzania. Awans może być dla niego nie tylko szansą na rozwój kompetencji, ale też rodzajem nagrody za wieloletni wysiłek i zaangażowanie w rozwój firmy. Niekiedy jest to też jedyny sposób na zatrzymanie eksperta w danej organizacji. 

Rekrutacja wewnętrzna ma szereg plusów – jednym z nich są pozytywne działania employer brandingowe. Oferując możliwość awansu, firma udowadnia, że jest miejscem umożliwiającym rozwój zawodowy i doceniającym wkład pracowników. Kolejną zaletą tego rozwiązania jest sprawnie przebiegające wdrożenie – osoba przeniesiona na stanowisko menedżera zna już wartości firmy, jej idee i zasady funkcjonowania, dlatego też bez trudu przejmuje nowe obowiązki. Problemem, który często pojawia się w przypadku przeprowadzenia rekrutacji wewnętrznej, są relacje interpersonalne. W zespole może pojawić się zazdrość o awans współpracownika, a co za tym idzie – pytania o powody, dla których wybrano właśnie tę, a nie inną osobę. W związku z tym nowo wybrany lider może potrzebować więcej czasu na oswojenie zespołu ze zmianą w strukturze organizacyjnej i wypracowanie własnych strategii zarządzania. 

Przed menedżerem pozyskanym przez agencję rekrutacyjną stoją podobne wyzwania. Jak każdy zewnętrzny pracownik, musi zapoznać się z kulturą organizacyjną firmy i panującymi w niej zasadami. Ponadto jako osoba na stanowisku liderskim musi dołożyć starań, by zjednać sobie podlegający mu od tej pory zespół. Tak przebiegające wdrożenie pociąga za sobą jednak większe koszty, wymaga też więcej czasu. 

Korzyści ze współpracy z agencją rekrutacyjną

Czy mimo to warto skorzystać z usług agencji rekrutacyjnej? Jak najbardziej, szczególnie w przypadku rekrutacji menedżerów, gdzie nie ma miejsca na – często bardzo kosztowne – pomyłki. Działania agencji skupiają się na potrzebach klientów i wyszukiwaniu jedynie takich kandydatów, którzy spełniają określone wymogi. Dodatkowo firmy otrzymują gwarancję na zatrzymanie nowego pracownika na dłużej, przez co zmaleje wskaźnik fluktuacji kadr. Jeśli tak się nie stanie i współpraca z nowo zatrudnionym menedżerem zakończy się przed upływem okresu próbnego, firma nie poniesie kosztów rekrutacji. 

Pozyskanie menedżera drogą zewnętrzną może przynieść organizacji szereg korzyści. Osoba niezwiązana do tej pory z firmą może wnieść nową wiedzę i świeże spojrzenie na zastaną sytuację. Takie podejście owocuje najczęściej usprawnieniem starych procesów i znalezieniem skutecznych rozwiązań. Pracownik spoza organizacji nie jest także związany z osobami z zespołu, dzięki czemu może spojrzeć na swój team obiektywnie. Zwiększa to jego szansę na efektywne zarządzanie pracą zespołu i ugruntowanie swojej pozycji jako lidera. 

Agencje rekrutacyjne mogą być zaangażowane również w rekrutacje wewnętrzne pracowników. Jednym z narzędzi, które oferują, jest sesja Development Center polegająca na analizie kompetencji pracowników wytypowanych przez firmę i znalezieniu odpowiedniego kandydata na menedżera. 

Zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne drogi rekrutacji pracowników wyższego szczebla niosą za sobą pewne korzyści. To, jaką metodę wybierzemy, zależy w dużej mierze od aktualnych potrzeb i możliwości organizacji. 

You may also like...