Śmierć pracownika – jak się z nią zmierzyć?

Na co dzień większość ludzi nie myśli o śmierci. To naturalne, że każdy woli skupiać się na pozytywnych rzeczach. Zajmujemy się pracą, rodziną, czy hobby. To jednak, że chcemy jak najdalej odsunąć od siebie trudne tematy, nie oznacza, że całkowicie znikną z naszego życia. I prędzej, czy później przyjdzie nam zmierzyć się ze śmiercią w rodzinie lub w pracy. Jak poradzić sobie w tym drugim przypadku? Śmierć pracownika jest sytuacją kryzysową, która dotyka nie tylko najbliższą rodzinę zmarłego, ale wszystkich jego współpracowników. 

śmierć pracownika

Co się może wydarzyć?

Większość organizacji ma opracowane procedury dotyczące postępowania w sytuacjach kryzysowych takich jak wypadki przy pracy, grupowe zwolnienia i inne niespodziewane wydarzenia. Mimo to, nie często zdarza się, by któraś firma sporządziła instrukcje działania w przypadku śmierci pracownika. A w takim momencie trudno wyobrazić sobie, że pozostali pracownicy będą funkcjonować jak zazwyczaj i wypełniać codzienne obowiązki. Potrzeba zatem odpowiednio zareagować i poszukać rozwiązań, które w końcu przywrócą normalność.  

Mądra organizacja powinna w takim przypadku działać dwutorowo. Z jednej strony zapewnić ciągłość pracy (np. szybko znaleźć zastępstwo), z drugiej – zadbać o dobrostan psychiczny pozostałych zatrudnionych. Zacząć należy od otwartej komunikacji, w której nie będzie miejsca na plotki i domysły dotyczące przyczyn śmierci. Wyzwaniem okażą się także trudne emocje zespołu, poczucie winy, czy beznadziei. Ludzie różnie radzą sobie z traumą. Część osób może skupiać się wyłącznie na tragedii i ją rozpamiętywać, a część zupełnie ją wypierać. Obie strategie radzenia utrudniają jednak bez wątpienia wykonywanie codziennych obowiązków. Dlatego tak istotne okaże się wsparcie ze strony organizacji.

W jaki sposób mierzyć się z tym tematem?

Udzielenie pomocy pracownikom w przezwyciężeniu kryzysu wywołanego śmiercią to trudne zadanie. Najlepszym wyjściem będzie skorzystanie z usług specjalistów od doradztwa personalnego. Wskażą oni kierunek działań i stworzą odpowiednią strategię. Częstą rekomendacją okazuje się w takich momentach zapewnienie wsparcia psychologicznego. Może ono przybrać formę indywidualnych spotkań z psychologiem, lub terapii grupowej. Sprawdza się również interwencja kryzysowa. Wszystko, co pomoże uporać się z trudnymi emocjami, lękami i natłokiem myśli. Niezależnie od tego, czy zmarły był reszcie szczególnie bliski, czy łączyły go ze współpracownikami tylko relacje zawodowe, taka strata jest trudnym doświadczeniem dla wszystkich. Nikt nie powinien zostać z nią sam. Poczucie jedności w grupie i wsparcie od przełożonego zapewni szybszy powrót do normalności i pomoże zwycięsko wyjść z kolejnych kryzysów. 

You may also like...