Jak zrekrutować specjalistę IT?

Stopa bezrobocia spada. Już niedługo polscy pracodawcy stać będą przed coraz większymi wyzwaniami związanymi z rekrutacją specjalistów. Świetnie zna je już branża IT, która od dawna zmaga się z niedoborem odpowiednio wykwalifikowanej “siły roboczej”. Kadry zarządzające tych firm nie zawsze jednak zdają sobie sprawę z tego, jakie wymagania mają wobec nich kandydaci.

Czego oczekują specjaliści IT?

Czego oczekują specjaliści IT?

Najczęściej pojawiają się następujące oczekiwania:

Atrakcyjne wynagrodzenie

Nie będzie chyba zaskoczeniem, że specjaliści IT cenią swoje umiejętności. Do zmiany zatrudnienia mogą ich skłonić wyższe zarobki. Aż 70% z nich wskazuje je jako najważniejszy czynnik wpływający na ich decyzję o porzuceniu dotychczasowej pracy na rzecz nowej. Wymagają jednak przy tym, by podwyżka wynosiła minimum 20%. Dodatkowo na korzyć pracodawcy mogą przemawiać roczne premie oraz świadczenia pozapłacowe, takie jak: atrakcyjne plany emerytalne, szkolenia zawodowe i językowe, atrakcyjne imprezy integracyjnych, a także bony obiadowe czy bilety na wydarzenia kulturalne i sportowe

Interesujące projekty

Oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia jednym z najważniejszych czynników wpływających na motywację do zmiany pracy jest udział w interesujących projektach, najlepiej takich, które zakładają wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Zdecydowana większość osób, szczególnie tych najwyżej wykwalifikowanych, chce wykonywać zadania, które rzeczywiście wpłyną na rozwój firmy, a im samym pozwolą się rozwijać.

Rozwój zawodowy

Specjaliści IT bardzo cenią sobie dobrze sprecyzowaną ścieżkę rozwoju zawodowego. Zdecydowana większość z nich dąży przede wszystkim do rozwoju horyzontalnego (inaczej nazywanego eksperckim), który wiąże się z pogłębianiem wiedzy na temat nowoczesnych technologii oraz na rozwoju umiejętności technicznych. Specjaliści IT zdają sobie sprawę z faktu, że ich dziedzina ulega nieustannym, dynamicznym przemianom. Aby za nimi nadążyć zmuszeni są oni do ciągłego podnoszenia kompetencji. Zapewnienie im atrakcyjnej oferty szkoleń pozwoli przyciągnąć najlepszych z nich.

Dodatkowo, część pracowników tej branży chce również mieć możliwość rozwoju wertykalnego (zwanego inaczej menadżerskim), związanego głównie z rozwijaniem umiejętności zarządzania oraz tzw. miękkich kompetencji.

Praca zdalna i elastyczne jej godziny

Większość zadań, które wykonują specjaliści z zakresu IT można wykonywać zdalnie. Dlatego też pracownicy tej branży bardzo cenią sobie możliwość takiej właśnie pracy. Dodatkowo – choć nie jest to czynnik decydujący – warto zastanowić się nad zaproponowaniem kandydatom bardziej elastycznego czasu pracy.

You may also like...