Wpływ typów osobowości na współpracę w zespole

Większość przedsiębiorstw nie mogłoby funkcjonować bez zespołu i budowania relacji poprzez stały kontakt pracowników. Choć praca w zespole jest dla nas dzisiaj codziennością, to tam gdzie pojawia się komunikacja międzyludzka rodzą się też konflikty i animozje. Organizacje mają tego świadomość i dążą do poprawienia relacji pomiędzy wszystkimi członkami zespołu. W wielu przypadkach przydaje się pomoc zewnętrznej agencji doradztwa personalnego

Co nas łączy, co nas dzieli

W pierwszej kolejności warto zastanowić się jakimi typami osobowości są Twoi pracownicy. Dzięki poznaniu tego jaką osobowością jest dany pracownik łatwiej zrozumieć specyfikę jego zachowań, rządzące nim motywacje, relacje z innymi i cele oraz tego czego można się po takiej osobie spodziewać w dłuższej i krótszej perspektywie. Pozwala to na zbudowanie mocniejszych i zdrowszych relacji w zespole i poprawę komunikacji.

Wiedza o słabych i mocnych stronach umożliwia też rozwój osobisty i wspólne z managerem zaplanowanie ścieżki kariery. Wzajemna świadomość dzielących nas różnic pomaga w uzyskiwaniu wsparcia od współpracowników. Również na etapie tworzenia zespołu przydają się informacje o tym, kto powinien się w nim znaleźć i jak te osoby będą się uzupełniać. Dobry manager musi znać swoich pracowników, a wiedza o ich kompetencjach, umiejętnościach, ale też słabych stronach zwiększa szanse na sukces w realizowanych projektach. 

Komunikacja to podstawa

Dobra komunikacja i właściwa współpraca zwiększają produktywność, wydajność i pomagają w osiąganiu celów biznesowych. Tylko zespół, w którym nie ma konfliktów i panuje dobra atmosfera będzie osiągał dobre wyniki. Co więcej, wzajemne uzupełnianie się i synergia działań mogą przyczynić się do wypracowania tzw. “inteligencji grupowej”.

U podstaw tego zjawiska leży współpraca, rywalizacja oraz wymiana doświadczeń. Inteligencja grupowa bierze się stąd, że każdy człowiek ma wiedzę w jakimś konkretnym obszarze. Grupa tymczasem kumuluje te zasoby, dzięki czemu rozwiązania wypracowane w przypadku grupowej inteligencji są zazwyczaj lepsze od tych wypracowanych indywidualnie.

W zespole siła

Jak widać bez współpracy nie da się osiągać najlepszych wyników. Pewnie dlatego w większości ofert pracy pojawia się na górze listy wymagań “umiejętność pracy w zespole”. Już na początkowym etapie rekrutacji weryfikuje się umiejętności interpersonalne kandydatów. Często pomagają w tym agencje doradztwa personalnego, przeprowadzając specjalistyczne testy. Dzięki temu przyszły pracodawca będzie miał pewność, że dana osoba rzeczywiście nadaje się do pracy z zatrudnionymi już ludźmi. Budowanie z uważnością zespołu pracowników wpływa też na wskaźnik fluktuacji. Jeśli bowiem atmosfera w zespole będzie dobra, pracownicy mogą związać się z firmą na dłużej.

You may also like...