Zarządzanie zmianą – rola lidera w procesie

Dzisiejszy świat zdefiniowany jest przez nieustanne i szybciej niż kiedyś nadchodzące zmiany. Ciągłe transformacje dotyczą każdego aspektu życia, a biznes nie jest od nich wolny. W przypadku firm nie może być jednak mowy o biernej obserwacji przeobrażeń. Każda zmiana musi być wnikliwie przeanalizowana, a jakikolwiek krok w jej kierunku szczegółowo zaplanowany. Odpowiedzialność za przeprowadzenie pracowników i organizacji przez kolejne etapy tego procesu spoczywa na barkach lidera. Zarządzanie zmianą to ogromne wyzwanie, choćby dlatego, że każda modyfikacja na początku budzi opór. Jak zatem wybrać przywódcę, który udźwignie to zadanie?

zarządzanie zmianą

Dobry lider – czyli jaki?

W powszechnej świadomości pokutuje jeszcze mit lidera, jako osoby, której głównym obowiązkiem jest po prostu wydawanie poleceń i ich egzekwowanie. O ile jeszcze czasem zdarzają się tego typu managerowie, to jest to obraz bardzo krzywdzący i mylący. Pokazuje bowiem lidera jako tyrana, a jego stanowisko jako niewymagające szczególnych kompetencji. Tymczasem nowoczesny przywódca to ktoś, kto musi wykazać się całą listą cech i umiejętności, które są niezbędne zarówno przy wprowadzaniu w firmie usprawnień, jak i w codziennym zarządzaniu zespołem. 

By realizować cele organizacji, dobry manager powinien inspirować i motywować swój zespół. Nie uda się to jednak w atmosferze sporów i kłótni. Dobrego lidera charakteryzują więc w pierwszej kolejności wysokie kompetencje interpersonalne. Potrafi on nie tylko wyznaczyć wspólny kierunek działania, ale przede wszystkim zgrać wszystkich członków zespołu, biorąc pod uwagę unikalny potencjał każdego z nich. Praca managera nad zaangażowaniem pracowników nigdy się nie kończy. Tylko bowiem odpowiednia motywacja prowadzi do efektywności. Lider powinien zatem znać indywidualne potrzeby swoich podwładnych. Do tego z kolei potrzebne są zdolności komunikacyjne. Bez nich bowiem nie uda się przekazać zespołowi wizji i strategii firmy, nie mówiąc już o kwestii zaufania. Otwartość i transparentność sprawia, że ludzie podążają za swoim przywódcą. Wzrasta też ich lojalność, nie szukają nowego pracodawcy i nie musimy obawiać się zwiększonej fluktuacji kadr

W jaki sposób wybrać lidera?

Bez wątpienia, wybór lidera to kluczowa kwestia dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jako że powinien on wykazać się całym wachlarzem umiejętności, kandydatów pasujących do tego stanowiska, nie będzie zbyt wielu. Z tego względu agencje doradztwa personalnego zalecają przeprowadzanie rekrutacji managerów przy użyciu metody Assessment Center lub Development Center. Pierwszą stosuje się, szukając kandydata na zewnątrz organizacji, drugą, jeśli chcemy wyłonić lidera spośród pracowników. Obie techniki mają postać wielogodzinnych sesji (niekiedy podzielonych na kilka spotkań), w czasie których kandydaci wykonują różne rodzaje zadań. Nad przebiegiem badania czuwają asesorzy – obserwują oni uczestników w poszukiwaniu u nich kompetencji potrzebnych na stanowisku managera. Wielostronność wspomnianych metod przy jednoczesnym ich obiektywizmie sprawiają, że dzięki ich zastosowaniu mamy pewność, że dokonamy najlepszego możliwego wyboru lidera. Takiego, za którym podążą ludzie i który zwycięsko przeprowadzi ich przez proces zmian.

Rola lidera w zarządzaniu zmianą

Zarządzanie zmianą to proces trudny, ale posiadając w swoich szeregach kompetentnego przywódcę, możemy być spokojni o jego prawidłowy przebieg. Dobry lider ustanowi właściwy kierunek zmian, komunikując zespołowi oczekiwania firmy i przedstawiając klarowną wizję i strategię działania. Pracownicy, którzy za sprawą mądrego szefa będą się czuli częścią przedsiębiorstwa, otworzą się na zmiany, zrozumieją je i w nie uwierzą. Skuteczny lider zadba o ich udział w budowaniu kultury organizacji i odpowiednią motywację, która odgrywa kluczową rolę przy wdrażaniu zmian. 

You may also like...