Zespół rozproszony wyzwaniem dla managera

Praca zdalna, nie tak dawno jeszcze uznawana przez pracowników za atrakcyjny benefit, od wybuchu pandemii stała się w wielu przedsiębiorstwach podstawową opcją. Mimo początkowych obaw pracodawców o spadek wydajności, okazało się, że wraz z przejściem pracowników na home office jakość pracy wcale nie ucierpiała. Dlatego też obecnie firmy umożliwiają trzy tryby pracy do wyboru: w biurze, home office, lub formę hybrydową. Zyskują na tym nie tylko pracownicy, ale również pracodawcy. Dzięki takiemu rozwiązaniu mogą bowiem zatrudniać osoby z całego kraju. Pojawia się jednak nowe wyzwanie. Mianowicie w wyniku, odmiennego niż dotychczasowe, funkcjonowania przedsiębiorstw, pracownicy tworzą zespół rozproszony. W związku z tym managerowie muszą zweryfikować dotychczasowe metody zarządzania i poszukać nowych sposobów motywowania zespołu.

zespół rozproszony

Zrozumienie i komunikacja 

Szczególnie trudne do uzyskanie w przypadku zespołu rozproszonego wydaje się zaangażowanie. Nowy tryb pracy wymaga zastosowania nowych praktyk – dobry manager powinien potraktować tę sytuację jako inspirację do wprowadzenia zmian na lepsze. Narzucenie gotowych rozwiązań może się jednak nie sprawdzić. Dlatego warto wysłuchać propozycji poszczególnych pracowników, tak, by każdy poczuł się odpowiedzialny za funkcjonowanie całego zespołu. To z kolei wpłynie pozytywnie na motywację. Ważne, by każdy czuł się komfortowo w nowych warunkach. 

Nie uda się jednak zapanować nad zmianami, jeśli zawiedzie komunikacja. Pracownicy nie mogą dowiadywać się o nowych planach i celach firmy z pogłosek. Spowoduje to tylko brak zaufania do organizacji i managera oraz ogólny chaos. Choć przepływ informacji bywa utrudniony w przypadku zespołu rozproszonego, wypracowanie transparentnej i szybkiej komunikacji jest możliwe i powinno być priorytetem. 

Podtrzymanie motywacji

Odpowiedzialność za zespół, możliwość rozwoju i sprawdzenia siebie, a także podejmowania decyzji – nie od dziś wiadomo, że te czynniki motywują pracowników. Jak je zapewnić w przypadku zespołu rozproszonego? W pierwszej kolejności manager powinien zainteresować się realnymi potrzebami swoich podwładnych. Mimo iż praca zdalna to utrudnia, stały kontakt z pracownikiem jest konieczny, by poznać jego samopoczucie i odpowiednio wcześnie zareagować na niepokojące zmiany w zachowaniu. Integracja, która odgrywa kluczową rolę w sprawnym działaniu zespołu i jego motywacji również stanowić będzie wyzwanie. Tym większa rola managera, który będzie spoiwem między współpracownikami. Pomoże w tym z pewnością wyznaczenie jasnego celu i poszczególnych etapów jego realizacji, gdzie każdy z członków spełni określoną funkcję. 

Bez wątpienia na barkach lidera spoczywa ogromny ciężar, jeśli chodzi o zarządzanie zespołem rozproszonym. W tym przypadku bowiem istnieje ryzyko zwiększonej fluktuacji kadr, jeśli nie uda się podtrzymać ich motywacji i zaangażowania na stałym poziomie.  

Technologia na pomoc

Managerowie nie pozostają jednak bez pomocy. W sukurs przychodzą nowe technologie, które oferują gotowe narzędzia do współpracy w ramach zespołów rozproszonych. Mowa tutaj o rozbudowanych systemach do komunikacji (np. Slack, czy Teams) oraz wielu innych udogodnieniach. Umożliwiają one nie tylko sprawną wymianę informacji, ale także tworzenie planów i celów do realizacji, a nawet integrację zespołu. 

You may also like...