Kiedy rekrutacja się przeciąga

Zapotrzebowanie na pracowników jest bardzo wysokie. W niektórych branżach mamy do czynienia z sytuacją, gdzie znalezienie specjalisty wręcz graniczy z cudem. Można by zatem założyć, że rekrutacja przebiega w związku z tym sprawnie. Tymczasem okazuje się, że w wielu przypadkach proces ten potrafi się ciągnąć w nieskończoność, a cierpliwość kandydatów wystawiana jest na próbę. W dobie rynku pracownika i wysokiej fluktuacji kadr wydaje się to dziwne i warto zastanowić się nad przyczyną takiego stanu rzeczy.

„Na już” nie zawsze oznacza „od jutra”

Zazwyczaj rekrutacja pracowników to dobrze zaplanowany i profesjonalnie przeprowadzony proces. Czasami jednak dochodzi do sytuacji, gdy pracownik potrzebny jest “na już”. W takim przypadku kandydaci są powiadamiani o możliwości podjęcia pracy od zaraz. W rzeczywistości jednak takie szybkie podejście do tematu jest hamowane przez różne, trywialne nieraz przeszkody.

Świadomy kandydat na pracownika powinien liczyć się z realnym czasem trwania rekrutacji i zdawać sobie sprawę, że zależy on od wielu czynników. Dotyczy to również sytuacji, w której słyszy zapewnienia, że jest potrzebny od zaraz. W praktyce nawet najszybsza rekrutacja musi składać się z podstawowych etapów. Pierwszym jest kontakt telefoniczny, następnie spotkanie, rozmowa z przełożonym i ocena kompetencji (np. metodą Assessment Center).

Pytaj i pozostawaj w kontakcie

Kandydat, który zaangażuje się już w proces rekrutacji, siłą rzeczy będzie zainteresowany udziałem w kolejnych etapach. Niestety może się zdarzyć, że do kolejnych etapów nigdy nie dojdzie, a co gorsze kontakt z pracodawcą się urywa. Pozostaje wtedy frustracja i rozczarowanie i to niezależnie od rynkowej pozycji kandydata.

Aby zmniejszyć szansę zaistnienia takiej sytuacji, warto przy każdym etapie pytać o terminy kolejnego i stawiać sprawę jasno. Jeśli taki zadeklarowany termin zostanie przekroczony, wtedy można zareagować i samemu sprawdzić co się dzieje. Pozwoli nam to uniknąć czekania w nieskończoność i łudzenia się, że kontakt nastąpi z woli pracodawcy.

To normalne, że rekrutacja pracowników trwa długo, bywa przerywana, wznawiana i modyfikowana. Aby odnaleźć się w takiej sytuacji, warto wykazać inicjatywę, a nie bezwolnie czekać. Takie podejście może też zwiększyć naszą atrakcyjność w oczach przyszłego pracodawcy. Zaprezentujemy się jako osoba, która dąży do celu i jest zorientowana na sukces.

You may also like...