Polskie firmy mają coraz większe problemy ze znalezieniem pracowników

poszukiwanie kandydatówRosnące wskaźniki makroekonomiczne polskiej gospodarki pociągają za sobą spadek bezrobocia. Coraz większa liczba pracodawców sygnalizuje, że ma problem ze znalezieniem pracowników. Już dwie trzecie przedsiębiorców raportuje, że czuje presję płacową ze strony pracowników. Połowa z nich czuje z tego powodu zaniepokojenie. Takie wyniki przynosi najnowszy „Barometr Rynku Pracy”.

Polska gospodarka ma się coraz lepiej. W efekcie wzrostu polskim firmom potrzebna jest większa ilość dobrze wykwalifikowanej siły roboczej. W ostatnich miesiącach przedsiębiorcy mają jednak coraz większe problemy z jej znalezieniem. Aż 33,9% pracodawców ma z tym trudności.

Największe zapotrzebowanie występuje w zakresie kadry niższego i średniego szczebla (odpowiednio 15,2 i 11,4%). W tym samym czasie problemy w znalezieniu kadry zarządzającej raportowało już 4% przedsiębiorców. Kwestia ta dotyczy głównie firm dużych i średnich (odpowiednio 46 i 45%). Mniejsze przedsiębiorstwa nieco rzadziej borykają się z niedoborem siły roboczej (30%). Problem zgłasza przede wszystkim branża produkcyjna, ale nie są od niego wolne również formy handlowe i usługowe.

Przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po pracowników z zagranicy, głównie z Ukrainy. Dane statystyczne pokazują, że już obecnie w naszym kraju pracuje około miliona Ukraińców, z czego 650 tys. zatrudnionych jest legalnie.

Nasila się również zjawisko zmiany pracy. Już co piąty pracujący wskazuje, że w przeciągu roku dostało co najmniej jedną ofertę od innego pracodawcy. Większość z nich przed zmianą zajęcia powstrzymałaby podwyżka płacy, ale jedynie 40% przedsiębiorców jest skłonna na taki krok, by zatrzymać swoich pracowników. Aż 37,6% pracodawców jako główny problem rynku pracy wskazuje wzrost kosztów zatrudnienia. Zamiast podwyżek wolą oni proponować swojej kadrze dodatkowe szkolenia i warsztaty umożliwiające rozwój (66,3% badanych), określić jasną ścieżkę kariery (43,6%) lub działaniach budujących wizerunek pracodawcy (50,1%).

You may also like...