Podobieństwa współczesnej i starożytnej rekrutacji pracowników

Początki rekrutacji pracowników sięgają czasów starożytności. Już wtedy w państwach prowadzących działania zbrojne miały miejsce masowe rekrutacje do instytucji militarnych. Choć od tamtej epoki dzieli nas kilka tysięcy lat, można odnaleźć wiele podobieństw między współczesnymi i starożytnymi procesami rekrutacji pracowników

Kultury europejskie

W kulturze europejskiej rekrutacje już w czasach starożytnych przeprowadzał Rzym. Najczęściej poszukiwanymi pracownikami imperium rzymskiego byli lekarze, inżynierowie oraz żołnierze armii. Musieli oni obowiązkowo posiadać obywatelstwo rzymskie, a także wyróżniać się dużą sprawnością fizyczną. Od tego, jak oceniona została wytrzymałość fizyczna kandydata, zależało przydzielenie go do jednej z pięciu klas wojskowych różniących się między sobą zakresem obowiązków. Większa sprawność gwarantowała nie tylko otrzymanie cięższej zbroi, ale także przydzielenie bardziej znaczącej i odpowiedzialnej roli w bitwie. 

Praca w wojsku była jednym z najbardziej opłacalnych i zarazem elitarnych zajęć. Poza wysokim wynagrodzeniem żołnierze mogli liczyć na hojne premie oraz swój udział w łupach zdobytych podczas bitew. Za rekrutacje do wojska odpowiadał Konsul lub przedstawiciel Senatu. Z czasem jednak ich rolę przejęli rekruterzy, którzy mieli przyczynić się do usprawnienia i przyspieszenia tego procesu. 

Kultury azjatyckie

Do popularnego obecnie narzędzia Assessment Center można porównać natomiast system testów stosowany przy rekrutacji pracowników w starożytnych Chinach. Dotyczył on przede wszystkim pracowników instytucji państwowych, którzy należeli do społecznej elity. Przeprowadzane testy były trudne, a sam proces rekrutacji – skomplikowany. Podobnie jak sesja Assessment Center, rekrutacja w Cesarstwie Chińskim przebiegała kilkuetapowo. Testy miały na celu weryfikację wiedzy kandydatów – ocenę ich interpretacji oraz poziomu rozumienia Dialogów konfucjańskich, sprawdzenie umiejętności zastosowania konfucjanizmu w naukach społecznych i polityce. 

Choć współczesne procesy rekrutacyjne z oczywistych przyczyn różnią się od starożytnych, jesteśmy w stanie znaleźć wiele intrygujących podobieństw, które rzucają nowe światło na samą ideę rekrutacji. Niektóre zagadnienia pozostają aktualne mimo upływającego czasu i prawdopodobnie będą nam towarzyszyć jeszcze przez długie lata. Mowa nie tylko o zatrudnianiu cudzoziemców czy przyznawania adekwatnych do wykonywanej pracy wynagrodzeń, ale również o odpowiednim doborze stanowiska do wiedzy, umiejętności i kwalifikacji pracownika. 

You may also like...