Kłamstwo ma krótkie nogi. Co grozi za podawanie fałszywych informacji?

kłamstwo CVChęć otrzymania posady bywa tak wielka u kandydatów, że mogą oni podawać w CV nieprawdziwe informacje lub zatajać inne dane. Za kłamanie podczas rekrutacji pracodawca może wyciągnąć przykre konsekwencje.

Oszukiwanie przyszłego pracodawcy, choć zwiększa szanse zatrudnienia, to może wiązać się poważnymi stratami finansowymi czy obniżeniem reputacji firmy wśród klientów. Przedsiębiorcy chcą zatrudnić osobę o konkretnych cechach, jeśli tak się nie stanie z winy kandydata, to pracodawca ma prawo rozwiązać umowę za porozumieniem stron, a nawet zwolnić oszusta dyscyplinarnie. Z raportu IBBC Group wynika, iż tylko w ponad 27 proc. przypadków kłamstwa wychodzą na wierz w pierwszych miesiącach pracy.

Zawyżone kompetencje

81 proc. pracodawców zostało okłamanych podczas procesu rekrutacji pracowników. Kandydaci najczęściej podają fałszywe informacje na temat ich dodatkowych kompetencji, np. prawa jazdy oraz znajomości języków obcych lub poziomu zaawansowania w porozumiewaniu się. Kandydaci kłamią także w przypadku doświadczenia zawodowego, podając dłuższe daty stażu, nieprawdziwy zakres obowiązków czy zajmowane stanowisko.

Z powodu kłamstw przedsiębiorcy zatrudniają niekompetentnych pracowników, którzy nie wypełniają dokładnie swoich obowiązków. To przekłada się na wymierne straty finansowe, nie mówiąc o destabilizacji pracy, mniejszej wydajności czy strat w oczach klientów. Pracodawcom trudno wycenić straty spowodowane przez nieuczicwych pracowników – problem ma z tym 59 proc. przedsiębiorców. Według danych IBBC Group 25 proc. właścicieli firm traci rocznie mniej niż 50 tys. zł, a co dziesiąty liczy się z kosztami rzędu 50-100 tys. zł.

Zwolnić za kłamstwo

Pracodawca ma prawo zwolnić pracownika za wypowiedzeniem umowy, jeśli ten poda podczas rekrutacji fałszywe dane lub zatai ważne informacje. Uwaga – muszą to być jednak dane, których pracodawca może żądać podczas zatrudniania. Są one podane w kodeksie pracy i należą do nich dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia), wykształcenie czy przebieg kariery. Gdy kandydat poda nieprawdziwe dane na temat swojego doświadczenia zawodowego czy ukończonych szkół, to pracodawca może go zwolnić nawet dyscyplinarnie.

W przypadku podawania nieprawdziwych informacji, których właściciel firmy i tak nie mógł żądać, wówczas prawo nie będzie stać po stronie pracodawcy.

You may also like...