Jak wybrać najlepszego kandydata?

W ostatnich latach rekrutacja pracowników stała się prawdziwym wyzwaniem. Ofert pracy jest wiele, a kandydatów o odpowiednich kompetencjach coraz mniej. W związku z tym nie wystarcza już sama publikacja ogłoszenia o pracę i czekanie na spłynięcie aplikacji. Aby zamknąć proces rekrutacji z sukcesem, rekruterzy coraz częściej samodzielnie próbują dotrzeć do potencjalnych pracowników. Korzystają przy tym zarówno z metody Direct Search, jak i narzędzi marketingowych, czy kampanii Employer Brandingowych. A nawet, jeśli mają do dyspozycji całą bazę CV, muszą jeszcze dokonać mądrej selekcji. Jak zatem wybrać najlepszego kandydata?

najlepszy kandydat

Koszty nieudanej rekrutacji

Powinniśmy sobie uświadomić, że celem rekrutacji nie jest zatrudnienie jakiegokolwiek pracownika, by zapełnić wakat. Jedynym słusznym celem tego procesu jest bowiem obsadzenie stanowiska osobą, która posiada odpowiednie kwalifikacje i wzorowo będzie wypełniać swoje obowiązki, która pasuje do kultury organizacyjnej i zwiąże się z firmą na dłużej. Tylko takie podejście sprawi, że środki zainwestowane w rekrutację zwrócą się z nawiązką. I choć wybór najlepszego kandydata jest trudny i wymaga czasu oraz nakładów finansowych, warto pamiętać, że koszty nietrafionej rekrutacji potrafią być znacznie większe.

Straty dotyczą nie tylko pieniędzy wydanych na ten proces i na wdrożenie, ale także czasu, w którym nowo zatrudniony pracownik jest nieefektywny i spowalnia pracę pozostałych. Do tego doliczyć jeszcze trzeba ponowne otwarcie rekrutacji i szkody generowane przez ponownie wolny etat oraz wzrost wskaźnika fluktuacji kadr.

Załóżmy jednak, że jesteśmy w komfortowej sytuacji i mamy do wyboru kilku kandydatów spełniających wszystkie wymagania na dane stanowisko. Jak spośród nich wyłonić tego najlepszego?

Assessment Center

Bez wątpienia najlepszym rozwiązaniem we wspomnianej sytuacji będzie przeprowadzenie sesji Assessment Center. Eksperci z agencji doradztwa personalnego są bowiem zgodni co do tego, że jest to najskuteczniejsze narzędzie do weryfikacji kompetencji kandydatów. Zaznaczyć przy tym należy, że to jedna z najdroższych metod. Jednakże w porównaniu z kosztami nietrafionej rekrutacji, kwota zainwestowana w Assessment Center staje się dużo mniejsza. A skąd się bierze tak wysoka skuteczność wymienionej metody?

Przede wszystkim Assessment Center wyróżnia jej obiektywizm. Przed przystąpieniem do badania sporządzany jest drobiazgowy opis cech i umiejętności idealnego kandydata. Nad przebiegiem sesji czuwają niezależni obserwatorzy, tzw. asesorzy, którzy szukają u uczestników badania tendencji zachowań potwierdzających posiadanie danej zdolności i dokonują ich oceny. Najważniejsze jest zaś to, że kandydaci podczas wielogodzinnej sesji mierzą się z zadaniami, które możliwie najlepiej oddają przyszłe warunki pracy.  

Jeśli zatem musimy dokonać wyboru między kilkoma dobrymi kandydatami, zastosowanie wspomnianej metody pomoże odnaleźć niewielkie nawet różnice w ich kompetencjach, które pomogą nam podjąć słuszną decyzję i wyłonić najlepszego pośród nich.   

Assessment Center pozwala zatem uniknąć błędu subiektywizmu. Sympatie i uprzedzenia zniekształcają bowiem prawidłową ocenę – tutaj nie ma dla nich miejsca.

You may also like...