Zamiast zwolnień – Redeployment

Niedawne wydarzenia na świecie wywołane pandemią przyczyniły się do spadku popytu na towary i usługi. Trudniej jest pozyskać nowych odbiorców. Kryzys zmusił wiele firm do podjęcia drastycznych kroków w poszukiwaniu możliwej redukcji kosztów. Jednym z nich jest redukcja zatrudnienia. Warto zastanowić się, czy jest to jedyne wyjście z sytuacji? Alternatywą może okazać się redeployment. 

Czym charakteryzuje się redeployment?

Istotą tego zjawiska jest przesunięcie pracownika w organizacji na nowe stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom. Należy pamiętać, że do podjęcia takich działań konieczna jest wcześniejsza zgoda osoby objętej transferem. Stosując to rozwiązanie, osiągamy korzyść w postaci zatrzymania wiedzy i umiejętności pracownika w firmie. Oczywiście, sytuacja tego typu może budzić obiekcje. W takim wypadku przedsiębiorstwo powinno zachować transparentność wobec bieżącej kondycji organizacji oraz wyjaśnić przyczyny takiego stanu rzeczy, przedstawiając ewentualne scenariusze. Rozsądnym wyjściem jest także zwrócenie się po profesjonalną pomocą do agencji doradztwa personalnego, która przeprowadzi taki proces bez niepotrzebnych napięć.

Plusy i minusy

Korzyści płynące dla obu stron z redeploymentu są jasne. Pracownik zachowuje miejsce pracy, a pracodawca zachowuje jego wiedzę i doświadczenie. Nie mniej ważnym aspektem, który warto wziąć pod uwagę jest pozytywny efekt wizerunkowy, jaki firma uzyskuje przez podjęcie takich działań. Przedsiębiorstwo może zyskać nie tylko pod względem employer brandingu, ale także jako marka konsumencka. W przypadku, gdy sytuacja gospodarcza ulegnie poprawie i firma ponownie przystąpi do rozszerzania struktury, w ramach organizacji od razu będzie dysponowała odpowiednimi kadrami. 

Dla pracownika redeployment oferuje również inne ciekawe możliwości. Zmiana zakresu obowiązków stanowi z jednej strony źródło stresu, z drugiej jednak daje szansę na rozwój w nowych obszarach. Redeployment wpływa pozytywnie na komfort psychiczny pracownika, dając mu poczucie decyzyjności i realnego wpływu na swoją sytuację zawodową.

Nie należy zapominać o ewentualnych zagrożeniach jakie niesie ta metoda. W negatywnym scenariuszu pracownik może się nie sprawdzić w nowej roli lub stracić motywację z powodu myśli, że to właśnie on miał zostać zwolniony. Zaakceptowanie nowego stanowiska czasem stanowi jedynie próbę zyskania czasu na znalezienie nowej pracy. W tym przypadku istnieje ryzyko zwiększenia wskaźnika fluktuacji kadr w organizacji.

Zamiast outplacementu i ponownej rekrutacji

Odejście pracownika niesie za sobą wiele konsekwencji dla przedsiębiorstwa, w tym konsekwencje wizerunkowe. W tym przypadku redeployment może stanowić dla pracownika atrakcyjną alternatywę. Może okazać się również, że po wejściu w nową rolę jego efektywność jeszcze wzrośnie. Redeployment jest warty rozważenia także w sytuacji, gdy członek zespołu chce zrezygnować z pracy ze względu na obecne obowiązki. Dzięki temu rozwiązaniu firma uniknie wydatków związanych z systemem outplacementowym oraz nową rekrutacją. 

You may also like...