Poszukiwany, poszukiwana – o specjalistach ds. jakości

Wśród ofert pojawiających się na rynku pracy dla osób z wykształceniem technicznym na uwagę zasługują stanowiska związane z zarządzaniem systemem jakości. Jest to dziedzina, która zagościła na dobre na naszym rynku w połowie lat dziewięćdziesiątych, a więc stosunkowo młoda. Nie dziwnego więc, że specjaliści z tej dziedziny są poszukiwani i „niedostępni”. Wykwalifikowanej kadry w zakresie zarządzania systemem jakości jeszcze na rynku pracy jest niewiele. Rodzime firmy, które zdecydowały się na zdobycie certyfikatu przygotowują się do tego latami (przeciętnie takie przygotowania powinny trwać ok. 1,5 roku) w związku z tym kształcenie przyszłych specjalistów trwa równie długo i jest skażone złymi nawykami (brak odpowiedniego podejścia do systemu, spychanie go na margines spraw zakładowych, etc.). Firmy zagraniczne z kolei rozpoczynając swoją działalność oprócz samego systemu „przywożą” ze sobą również specjalistów czy osoby nim zarządzające.

Od pewnego czasu jednak regułą staje się poszukiwanie osób, które znają się na rzeczy wśród rodzimej kadry pracowniczej. Przyszli pracodawcy oprócz wymagań merytorycznych, np. doświadczenia we wdrażaniu systemu jakości (zakończonego wdrażania!),  tworzeniu ksiąg jakości, pisaniu procedur, mają również wymagania poza merytoryczne. Koncentrują się one na:

– postawie wobec samego systemu zapewniania jakości (rozumienie konieczności jego wprowadzania, funkcjonowania, przestrzegania);

– umiejętności perswazji (przekonania kadry wykonawczej, wytłumaczenie jej jakie znaczenie ma dla funkcjonowania i przyszłości zakładu

– przestrzeganie procedur oraz przekonania kadry zarządzającej, że koniecznym jest podjęcie decyzji w danym momencie dotyczącej

– konkretnego działania, np. wstępne testowanie, wprowadzenie konsultantów zewnętrznych, etc.);

– zdolnościach komunikacji (wykorzystywanych przy zbieraniu informacji z poszczególnych działów podczas pisania procedur);

– zdolności analitycznego i syntetycznego myślenia (widzenie nie tylko poszczególnych elementów systemu, ale i funkcjonowania jego jako całości);

-systematyczności i konsekwencji w działaniu (koniecznej do doprowadzenia do certyfikacji w rozsądnym terminie);

– umiejętności współpracy (wykorzystywane np. przy koordynacji poszczególnych działań, zbieraniu informacji od współpracowników z innych działów).
Pisząc o wymaganiach pracodawców w stosunku do specjalistów w zakresie systemu zarządzania jakością, chcielibyśmy również zwrócić uwagę potencjalnie zainteresowanych na możliwości poszerzania swojej wiedzy teoretycznej (co jest również istotnym elementem przy ocenianiu kandydata na tego typu stanowiska). W obecnym czasie niektóre z polskich uczelni organizują zajęcia właśnie z tego zakresu.

Miejmy nadzieję, iż rekrutacja kandydatów na stanowiska związane z zarządzaniem jakością staną się niebawem dalekie od długich i żmudnych poszukiwań.

Źródło: Advisory Group TEST Human Resources

You may also like...