Paradoks „Młodych Wilków”, czyli zatrudnianie „za dobrych” pracowników

Kim są „młode wilki”? To na tle rynku bardzo wyraźnie odróżniająca się grupa osób. Co je charakteryzuje? To przede wszystkim nieposkromiona ambicja, snucie dalekosiężnych planów zawodowych, podporządkowywanie życia pracy, chęć obracania się w świecie biznesu i wielkich interesów. To także wysokie kwalifikacje, biegła znajomość co najmniej jednego języka obcego, zainteresowanie wiedzą praktyczną. Słowem – „dynamit”, duże zaangażowanie w pracę, wysokie efekty, elastyczność ….


Na czym więc polega paradoks „młodych wilków”? Przecież dla pracodawcy wydają się oni być nieocenionym skarbem. Powinni być więc ucieleśnieniem zadowolenia życiowego i sukcesu zawodowego. Ale nie zawsze tak jest. W naszej firmie często spotykamy się z zupełnie innym postrzeganiem tego typu ludzi. Pracodawcy bardzo często obawiają się takich właśnie osób. Z jednej strony są dla nich pokusą. Zapowiadają bowiem więcej pomysłów, większą ekspansywność w działaniu, większe efekty. Tyle, że to „więcej” może się skończyć nieoczekiwanie. Pracodawcy boją się, że ich firma będzie tylko przystankiem, często krótkim, w pięciu się „młodych wilków” w karierze zawodowej. Pracodawcy boją się nielojalności i braku własnych możliwości zaspokojenia ciągle rosnących apetytów „młodych wików”. I nie są to postawy jedynie pracodawców z małych i średnich przedsiębiorstw. Lojalność i adekwatność aspiracji cenią również pracodawcy z największych korporacji mających siedziby w Polsce. Potwierdzają to opowieści kandydatów, którzy przychodzą do naszego biura. I paradoksalnie bardzo długo poszukują pracy. W wielu bowiem firmach usłyszeli że …. „są za dobrzy”!

Pociechą dla „młodych wilków” jest jednak to, że część firm podejmuje jednak ryzyko zatrudnienia osób o takim profilu, licząc, że w kalkulacji koszty – zyski, te ostatnie przeważą. Poza tym istotnym, a nawet decydującym argumentem, którego można użyć jest fakt dłuższego związania z poprzednimi pracodawcami, a także wszystkie dowody świadczące o byciu lojalnym, o umiejętności zaangażowania się w rozwój danej firmy i chęć wplatania własnych ambicji i umiejętności w pracę na rzecz tej, a nie innej firmy.

Źródło: Advisory Group TEST Human Resources

You may also like...