Biblioteka HR-owca

Nieustanne podnoszenie kompetencji pracowników jest kluczowe nie tylko dla ich rozwoju, ale także dla wzrostu firmy. W obecnych czasach nie istnieje bowiem branża, która nie podlegałaby stałym i dynamicznym zmianom. A nadążanie za nowościami, wychodzenie im naprzeciw staje się jednym z filarów utrzymania konkurencyjności na niełatwym rynku. Sposobów na doskonalenie kwalifikacji kadr jest wiele, wśród nich prym wiodą różne szkolenia, kursy i warsztaty. Warto też pamiętać, że w każdej dziedzinie ukazuje się fachowa literatura, stanowiąca podstawę do poszerzania wiedzy. Dziś chcielibyśmy się przyjrzeć pięciu książkom, które powinna zawierać biblioteka HR-owca.    

biblioteka HR-owca

Maja Gojtkowska, Candidate experience. Jeszcze kandydat, czy już klient? 

Jak wiadomo, pod terminem Candidate Experience kryje się suma opinii i doświadczeń osoby, która zetknęła się z daną firmą. Im lepsze Candidate Experience ma organizacja, tym efektywniejszej rekrutacji pracowników może się spodziewać. Kandydaci będą ją bowiem traktować jako pracodawcę pierwszego wyboru.

I właśnie temu zagadnieniu postanowiła się dogłębnie przyjrzeć ekspertka w dziedzinie Employer Brandingu, Maja Gotkowska. W ten sposób powstała pierwsza na rynku polskim książka, która stanowi kompendium wiedzy o Candidate Experience. Poza szczegółową analizą problemu, w książce Gotkowskiej znajdziemy przykłady praktyk stosowanych przez różne przedsiębiorstwa, a także wskazówki potrzebne do zbudowania odpowiedniej strategii we własnej firmie. Absolutny must have dla każdego rekrutera! 

Iwona Wencel, #HROdNowa 

#HROdNowa to również książka napisana przez polską ekspertkę, tym razem Iwonę Wencel. Autorka jest wieloletnim praktykiem w obszarze HR, jedną z pierwszych osób w Polsce promujących idee HR BP. W swoim quasi przewodniku wskazuje przedsiębiorcom, managerom oraz specjalistom HR drogę do nowoczesnego zarządzania personelem. Swoje rozważania koncentruje wokół postaw, które powinny ich cechować – wymienia przy tym dziesięć kluczowych. Wśród nich znajdują się: zaangażowanie, etyka, odwaga, koncentracja na efektach i wrażliwość. Wspomniana książka to nie tylko obszerne źródło wiedzy, ale także spora dawka inspiracji. Motywuje do zmian, które zacząć należy od siebie, by następnie oddziaływać na otoczenie. Zachęca do śledzenia aktualnych trendów i wychodzenia poza utarte schematy. Jeśli zatem chcemy odnieść sukces w dzisiejszych czasach i realnie wpływać na biznes, #HROdNowa jest naszą lekturą obowiązkową.    

Olga Żółkiewicz, Marcin Olszewski, Mateusz Czarnecki, Bądź Agile. Zwinnie o HR i Employer Brandingu 

Choć idea Agile wywodzi się z metodyki programowania, z powodzeniem odnieść ją można do wielu innych dziedzin i branż. Chodzi bowiem o elastyczność, która umożliwia sprawne reagowanie na zmiany, a następnie implementowanie udoskonaleń. Osią filozofii Agile są ludzie, ogromną wagę przykłada do stałej i bliskiej współpracy z klientem. Jej zastosowanie w HR wydaje się zatem oczywiste. Tymczasem okazuje się, że jest to wciąż znikoma praktyka. Dlatego pozycją nie do przecenienia będzie właśnie Bądź Agile. Zwinnie o HR i Employer Brandingu. Autorzy opisując w niej założenia i zalety Agile, a także związane z nim ryzyko, pokazują jak tę filozofię  można wykorzystać w Human Resources oraz co ona zmienia w naszym codziennym życiu. Wspomniana książka to także niezwykle użyteczny zbiór wskazówek i przykładów, który od teorii pozwala sprawnie przejść do praktyki. 

Coffman Curt, Buckingham Marcus, Po pierwsze złam wszelkie zasady. Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej 

Ta książka o dość rebelianckim tytule szybko stała się światowym bestsellerem. Głosi ona tezę, że wszyscy managerowie odnoszący sukcesy posiadają wspólną cechę, którą jest “think outside the box”, czyli łamanie schematów i utartych zasad, by wytyczać nowe ścieżki. Jak można się domyślić, pozycja ta propaguje zarządzanie, które wspiera kreatywność i wprowadzanie zmian. Jakie znaczenie odegrać może jej lektura i dlaczego powinna się znaleźć w bibliotece HR-owca? Przede wszystkim może ona posłużyć do edukacji kadry zarządzającej, gdyż opisywane w niej metody pokazują jak wpływać na zaangażowanie pracowników i budować współpracujące ze sobą zespoły. Książka ta porusza bowiem aspekty związane z relacją manager – podwładny, podkreśla siłę feedbacku i prezentuje efektywne rozwiązania w tym zakresie. Nie będzie zatem przesadą twierdzenie, że wiedza w niej zawarta może przysłużyć się całej organizacji i stanowi wsparcie dla biznesu.

Frederic Laloux, Pracować inaczej 

To książka zarówno dla tych, którzy słyszeli już o „turkusowych organizacjach”, jak i dla tych, którym ten termin niewiele mówi. W znakomity sposób przybliża ona nowoczesne metody zarządzania, a także krok po kroku instruuje, jak opisywany model wprowadzić w firmie. Autor wykorzystuje przy tym liczne case studies. Na podstawie dwunastu przykładów organizacji, możemy prześledzić zmiany w systemach zarządzania oraz dostrzec charakterystyczne cechy każdego z nich. Nieocenione źródło wiedzy dla tych, którzy chcą być zawsze krok do przodu w biznesie. 

You may also like...