Zmiany w sposobie poszukiwania zatrudnienia

Praca to element wpisany w ludzką egzystencję – pracujemy przez większość życia. Część z nas decyduje się na założenie własnej firmy, niektórzy z kolei podejmują zatrudnienie u kogoś innego. Rozpoczynając swoją drogę zawodową lub rozstając się z dotychczasowym miejscem pracy, stajemy przed dylematem poszukiwania zatrudnienia. Współcześnie metod szukania pracy jest bardzo wiele, zmieniały się one jednak na przestrzeni lat. Dużą rolę odegrały tu niewątpliwie rozwiązania technologiczne, które znacznie usprawniły ten proces. 

szukam pracy

Rozwój środków komunikacji

Początki pracy sięgają zamierzchłych czasów, kiedy wykonywanie różnych zajęć zapewniało ludziom przetrwanie i zaspokajało ich podstawowe potrzeby. Praca była wówczas obowiązkiem i jedyną gwarancją przeżycia. W wyniku rozwoju społecznego praca przestała zamykać się w ramach rodzinnego interesu, a jej nieodłączną częścią stało się posiadanie specjalistycznych umiejętności. Wówczas popularność zyskało poszukiwanie zatrudnienia na odległych rynkach, czemu zdecydowanie sprzyjał rozwój komunikacji. Wraz z postępem technologicznym umożliwiającym sprawne pokonywanie nawet bardzo dużych odległości, nastąpił rozwój turystyki pracowniczej. Z kolei powstanie agencji pocztowych umożliwiło poszukiwanie pracy bez konieczności odbywania osobistych spotkań, co dziś możemy nazwać początkiem rekrutacji zdalnej.

Początki rewolucji

Wynalezienie telefonu było rewolucyjnym momentem, który przyczynił się do rozwinięcia i spopularyzowania technologii telekomunikacyjnych. Te z kolei miały ogromny wpływ na zmiany w procesie poszukiwania pracy – otworzyły przed pracownikami nowe możliwości ułatwiające szybkie znalezienie zatrudnienia. Największy rozkwit biznesu oraz dynamiczny wzrost przeprowadzanych rekrutacji nastąpił jednak po II wojnie światowej. Wówczas popularnością cieszyło się szukanie pracy za pośrednictwem prasy, w której nie brakowało ogłoszeń o nowo otwartych wakatach. Wówczas na rynku pojawili się także headhunterzy, którzy pozyskiwali kandydatów w bezpośrednim kontakcie. 

W dobie internetu

O prawdziwym przełomie możemy mówić jednak dopiero od kilku ostatnich dekad, w ciągu których dominującym medium stały się internetowe środki przekazu. Najpopularniejszym miejscem zamieszczania ofert pracy stały się portale internetowe, które przyczyniły się do zwiększenia zasięgu ogłoszeń i tym samym docierania do większej liczby kandydatów. Współcześnie rekrutacja pracowników w firmach niemal w całości przebiega w formie online – za pośrednictwem korespondencji mailowej oraz spotkań w postaci wideokonferencji. 

Powyższe przykłady pokazują, w jakim stopniu rozwój technologii przyczynił się do zmian w sposobie poszukiwania pracy. Dalsze udoskonalenia w dziedzinie nowych technologii z pewnością przyniosą jeszcze bardziej nowatorskie rozwiązania. Zmieniający się rynek pracy stawia przed nami szereg wyzwań. Warto zatem śledzić aktualne możliwości i dostosowywać do nich proces poszukiwania nowego miejsca pracy lub – w przypadku firm – przeprowadzania rekrutacji. Techniki stosowane w przeszłości mogą natomiast stać się inspirującą nauką, z której warto wyciągnąć wnioski. 

You may also like...