Assessement center sposobem na dobrą rekrutację

Assessment CenterKiedy myślimy o rekrutacji, prawdopodobnie najczęściej przychodzi nam do głowy rozmowa kwalifikacyjna. Zarówno jednak wielu kandydatów, jak i specjalistów zaczyna twierdzić, że jest to metoda, która powoli odchodzi do przysłowiowego „lamusa” – przynajmniej w swojej tradycyjnej formie. Wypierają ją nowe sposoby pozyskiwania pracowników. Jednym z nich jest sesja assessement center.

Zamiast rozmowy – zadania

Dlaczego assessement center ma przewagę nad rozmową kwalifikacyjną? Odpowiedź jest bardzo prosta: sesja AC to nic innego, jak rozwiązywanie prawdziwych zadań, podobnych do tych, na jakie kandydat natknąłby się podczas pracy w danej firmie. Można się do nich przygotować, ale tylko pobieżnie, zbierając informacje na temat firmy i zastanawiając się, jakie zadania mogą nas czekać. Rozmowa kwalifikacyjna składa się tymczasem z dość schematycznych pytań, które powtarzają się niemal w każdej organizacji. Stosunkowo łatwo się do niej przygotować, a nawet jeśli pojawią się pytania, które nas zaskoczą, możemy trochę „nagiąć” rzeczywistość. Gdy rekruter zadaje nam np. pytanie o nasze wady, to przedstawiamy je w taki sposób, aby mogły być uznane także za zalety. Nie ma w tym nic złego, ale skąd nasz partner wie, że jesteśmy z nim szczerzy? Metoda assessement center nie pozostawia złudzeń – to, z czym radzimy sobie lepiej, a z czym gorzej, widać jak na dłoni.

Indywidualnie oraz w grupie

Jakie zadania mogą czekać potencjalnych pracowników podczas sesji assessement center? Zazwyczaj można podzielić je na trzy grupy: testy dotyczące kompetencji, indywidualne zadania pisemne oraz zadania grupowe. Do testów dotyczących kompetencji należą głównie testy inteligencji oraz językowe. W indywidualnym zadaniu pisemnym, kandydat musi np. stworzyć strategię czy plan działania w oparciu o różnorodne dane. Zadania grupowe polegają głównie na współpracy między poszczególnymi uczestnikami. Dobrze sprawdza się tutaj zabawa w rozbitków albo zadania negocjacyjne.

Umiejętność słuchania

Istotne jest jednak, by kandydaci mieli właściwe wyobrażenia na temat tego, czy assessment center rzeczywiście się sprawdza. Często okazuje się, np. podczas grupowych negocjacji, iż potencjalnemu pracownikowi wydaje się, że pozytywna ocena jego umiejętności zależy od tego, czy uda mu się postawić na swoim. Nic bardziej mylnego! Uparte dążenie do udowodnienia swoich racji oraz niewysłuchiwanie argumentów innych na pewno nie świadczą o nas dobrze. Specjaliści, przeprowadzający sesję AC, najbardziej cenią otwartość na propozycje, umiejętność dojścia do kompromisu oraz – co szczególnie ważne – zdolność do słuchania tego, co mają do powiedzenia inni.

Więcej niż doświadczenie

Sesję assessement center przeprowadza się najczęściej w poszukiwaniu specjalistów wyższego szczebla, którzy dysponują już doświadczeniem w branży. To nie ono jest jednak najważniejsze. I tu właśnie najlepiej widać różnicę między assessement center a rozmową kwalifikacyjną – rozmowa sprawdza, czy kandydat ma doświadczenie na danym stanowisku. Sesja AC służy natomiast do określenia, czy oprócz tego, potencjalny pracownik ma potrzebne cechy i umiejętności miękkie.

You may also like...