Dofinansowania, refundacje i umowy – jak legalnie zatrudniać, by nie pójść z torbami

zatrudnienieJednym z powodów utrzymywania pracowników „na czarno” są wysokie koszty zatrudnienia. Duża ilość składek i ich wysoki koszt oraz niekorzystne warunki umów czasowych sprawiają, że przedsiębiorcy wolą nie wiązać się z pracownikiem umową. Dla zatrudnionego w ten sposób oznacza to brak praw przysługujących mu z Kodeksu Pracy. Tymczasem wystarczy wykorzystać zupełnie legalne środki i sposoby zatrudnienia, by nie obciążyć tym budżetu firmy.

Elastyczne umowy

Umowa o pracę to najbardziej kosztowny sposób zawierania stosunku pracy. Jest w pełni oskładkowana i najsilniej wiąże pracownika z pracodawcą. Istnieją jednak alternatywny dla takiego zatrudnienia. Umowy cywilnoprawne nie mogą być traktowane jako zamienniki pełnoprawnej umowy o pracę, ale wystarczą do wykonania określonych zadań. Tzw. „umowy śmieciowe”, czyli umowa-zlecenie i umowa o dzieło mogą być wykorzystywane, gdy pracodawca potrzebuje dodatkowej siły roboczej do wykonania konkretnego projektu. W przypadku umowy o dzieło nie trzeba odprawadzać żadnych składek do ZUS. Istnieją także umowy o krótkim okresie wypowiedzenia (umowa o zastępstwo – 3-dniowy termin wypowiedzenia), z których można korzystać na przykład w okresie urlopowym.

Wiedz, kogo zatrudnić

Najwięcej oszczędności można uzyskać zatrudniając pewne grupy osób – najpopularniejszą są studenci i uczniowie. Szkoła lub uczelnia zapewnia im ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, więc pracodawca nie musi odprowadzać składek do ZUS. Z tego przywileju młody pracownik może korzystać do ukończenia 26 roku życia. Podobnie wygląda zatrudnienie seniora. Emeryt może sobie dorabiać do świadczenia z ZUS-u. Za zatrudnienie rencisty można także otrzymać z PFRON dodatkowe dotacje do wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia. Za przyjęcie do pracy kobiety w wieku 55+ lub mężczyzny powyżej 60-tki jesteśmy zwolnieni z obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Korzystna jest rekrutacja bezrobotnych, jednak aby w pełni wykorzystać pomoc państwa muszą oni spełniać pewne wymagania.
Staż – umowa między pracodawcą a urzędem pracy, który przydziela bezrobotnego do firmy i opłaca jego wynagrodzenie. Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy. Kierowane są na niego osoby do 25 roku życia lub 27 w przypadku kończenia edukacji, osoby 50+, długotrwale bezrobotni, bez doświadczenia zawodowego, niepełnosprawni oraz samotnie wychowujący dziecko.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy – pracodawca musi zatrudniać nowego pracownika przez co najmniej dwa lata w pełnym wymiarze godzin. Należy się wówczas pracodawcy nawet 600% standardowego wynagrodzenia, które trzeba przeznaczyć na modernizację miejsca pracy.

Przygotowanie zawodowe dorosłych – coś na kształt stażu, trwa od 3 do 18 miesięcy. Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów – urząd pracy wypłaca zatrudnionemu stypendium przez cały okres trwania umowy.
Bezrobotni rodzice to również atrakcyjna pod względem oszczędności grupa osób. W ramach aktywizacji zawodowej pracodawca może zatrudunić młodego rodzica, który na trzy lata przed rejestracją dla bezrobotnych, zrezygnował z pracy, aby wychowywać dziecko.

Przedsiębiorca może liczyć na dofinansowanie połowy minimalnego wynagrodzenia, jeśli zatrudni taką osobę na 12 miesięcy. Po zakończeniu okresu refundacji pracodawca nie może zwolnić zatrudnionego przez następne pół roku.

You may also like...