Case studies w rekrutacji

W czasie rekrutacji coraz popularniejszą metodą wyławiania odpowiednich na dane stanowisko pracowników jest „case studies”, czyli analiza przypadku. Na czym to polega? Na przedstawieniu kandydatowi rzeczywistego problemu, który może on napotkać (a czasem na pewno napotka) w czasie pracy. Celem jest sprawdzenie umiejętności kandydata do radzenia sobie z zadaniami, które będzie musiał wykonywać, jeśli zostanie wybrany.

Analiza przypadkuCase study to prosty sposób na sprawdzenie, jak kandydat zachowa się w sytuacji, którą często może spotkać na stanowisku, o które się ubiega. Metoda ta pozwala na zweryfikowanie informacji zawartych w CV kandydata, zarówno odnośnie jego specjalistycznych kwalifikacji jak i kompetencji miękkich, takich jak umiejętność pracy pod presją czasu czy radzenia sobie ze stresem.

Zastosowanie tej metody pozwala na sprawdzenie tego, czy kandydat pasuje do kultury organizacyjnej firmy. Nade wszystko jednak sprawdza takie cechy jak kreatywność, zdolność logicznego myślenia, organizacja pracy czy zaangażowanie. Naturalnie nie bez znaczenia jest też fakt, że case study umożliwia sprawdzenie poziomu wiedzy oraz umiejętności w praktyce.

Możliwe jest zastosowanie kilku różnych wariantów case study w zależności od tego, jakie umiejętności są sprawdzane. Przeprowadzeniu testów osobowościowych czy sprawdzeniu znajomości języka obcego najlepiej odpowiada forma zdalna. W niej kandydat – za pośrednictwem internetu – wykonuje opracowane zadania w określonym przez rekrutera czasie bez możliwości wprowadzenia poprawek po ostatecznej akceptacji odpowiedzi. Najpopularniejszą metodą jest jednak „zadanie domowe”. W tej formie kandydat dostaje zadanie, które może wykonać w dowolnym czasie i miejscu do określonego deadline’u. W zależności od stanowiska może to być przygotowanie planu kampanii promocyjnej, przygotowanie harmonogramu promocji produktów itd. Coraz popularniejsze jest również Assessment Center (AC) oraz zadanie w trakcie trwania rozmowy. Dzięki temu możliwej jest sprawdzenie na bieżąco nie tylko wyniku, ale również ocena reakcji kandydata na zaistniałą sytuację.

Nie ma wątpliwości, że case study to jeden z najlepszych sposobów oceny kwalifikacji kandydata do zajęcia danego stanowiska. Oprócz wiedzy i umiejętności można w ten sposób sprawdzić odporność na stres czy kreatywność.

You may also like...